Rubriek - mensenrechten

Interview met Jan Hanssens, meer dan 40 jaar in Haïti

Jan Hanssens in Haïti

Tijdens zijn drukke driejaarlijkse vakantie vond de Scheutist Jan Hanssens toch de tijd een interview toe te staan. Zijn activiteiten van de laatste 15 jaar spitsen zich voornamelijk toe op de bescherming van de mensenrechten.

(meer lezen…)
Guy Clymans
8 september 2016

Open brief aan Minister van Mensenrechten Auguste

Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede (CE-JILAP)
Steungroep aan Vluchtelingen en Gerepatrieerden (GARR)
Platform van Haïtiaanse Organisaties van Mensenrechten (POHDH)
Nationaal Netwerk voor Verdediging van Mensenrechten (RNDDH)

Port-au-Prince, 24 oktober 2013

Open brief aan de Minister Gedelegeerd bij de Eerste Minister, bevoegd voor de Mensenrechten en de Strijd tegen de Extreme Armoede

(meer lezen…)
Pierre ESPERANCE, vertaald door Guy CLYMANS
8 december 2013

Haïtiaans President Martelly bezoekt diplomatiek Brussel en Europa

Coördinatie Europa Haïti schrijft President Martelly over zorgwekkende ontwikkelingen in Haïti.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Brussel van President Martelly in de week van 19 november, schreef de Coördinatie Europa Haïti een brief aan de presidenten Martelly en Van Rompuy om hun bezorgdheid uit te drukken ten aanzien van de evoluties in Haïti betreffende: huisvesting na de aardbeving, de mensenrechtensituatie en de voedselzekerheid. Hieronder geven we de brief in Nederlandse vertaling.

(meer lezen…)
Evert Jan Brouwer, voorzitter CoEH, Nederlandse vertaling Rhoddy Petit
21 december 2012

Stand van zaken van de mensenrechten in Haïti na 5 jaar ‘Rene Préval’

De organisatie Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) maakt de balans op van de mensenrechten in de periode mei 2006 – mei 2011.

RNDDH maakte in mei 2011 een lijvig verslag over de mensenrechten in Haïti na 5 jaar presidentschap van Préval. De mensenrechtenorganisatie toetst de beleidsverklaring van de regering Préval af aan de realiteit. In dit artikel vindt u slechts de korte inhoud. Het volledige verslag vind je als bijlage onder het artikel.

(meer lezen…)
Katrien Geens
13 juni 2011