DRINGENDE OPROEP, 9 mei 2019, fidh-omct.org

Bron: http://www.omct.org/fr/human-rights-defenders/urgent-interventions/haiti/2019/05/d25341/ (samenvattende vertaling)

Vertaling: René Haentjens

Het observatorium voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers, een samenwerkingsverband van het FIDH en de Wereldorganisatie tegen Foltering (OMCT), is op de hoogte gebracht van plannen om de heer Pierre Espérance, directeur van RNDDH en secretaris-generaal van FIDH, te vermoorden.

Het observatorium vraagt om in te grijpen, wegens de urgentie van de situatie.

Volgens informatie ontvangen van RNDDH, een nationaal netwerk voor de verdediging van de mensenrechten, werd op 23 april vergaderd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Territoriale Gemeenschappen, om de moord op Pierre Espérance te plannen. De minister zelf en bendeleider Jimmy Cherizier aka “Barbecue”, zouden daarbij aanwezig geweest zijn. De laatste geniet de bescherming van bepaalde officieren van de Haïtiaanse Nationale Politie (PNH).
Na de vergadering gingen gewapende bandieten van Cheriziers’ bende op zoek naar de verblijfplaats van Espérance, en hebben ze die ook gevonden. Dit werd op diverse manieren vastgesteld. Op 2 mei werd een klacht ingediend bij de centrale directie van de gerechtelijke politie (DCPJ), echter zonder gevolg.

Het observatorium spreekt zijn grootste bezorgdheid uit over deze nieuwe doodsbedreigingen. Ze lijken verband te houden met de aanklacht van Espérance i.v.m. verschillende bloedbaden door gewapende bendes, in verschillende volkswijken, waaronder La Saline1.
Espérance werd al eerder met de dood bedreigd, in 2018, 2017 en 2014. In 1999 was hij het slachtoffer van een aanslag.

Het observatorium vraagt ​​dat je naar de Haïtiaanse autoriteiten zou schrijven met het verzoek om:

  • i. Onder alle omstandigheden de lichamelijke en psychische integriteit van Pierre Espérance te garanderen;
  • ii. Snel een uitgebreid, onpartijdig en transparant onderzoek uit te voeren om iedereen te identificeren die verantwoordelijk is voor de doodsbedreigingen en het plannen van een nieuwe moordpoging, en om hen te bestraffen in overeenstemming met de wet;
  • iii. Een einde te maken aan alle vormen van intimidatie van mensenrechtenverdedigers in Haïti, zodat zij hun belangenbehartigingsactiviteiten kunnen uitvoeren;
  • iv. Te voldoen aan de bepalingen van de Verklaring over Mensenrechtenverdedigers goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 9 december 1998, en meer in het bijzonder de artikels 1 en 12.2;
  • v. Meer in het algemeen, te voldoen aan de bepalingen van de Universele Verklaring van de Mensenrechten en regionale en internationale rechtsinstrumenten geratificeerd door Haïti.

Zie de link naar de website met het artikel van het observatorium voor adressen en meer praktische informatie.