Het jaarlijkse Papjazz-festival

Ons gemeld door Els Hortensius

Zoals je de ernst van de Covid-19 pandemie kan uitdrukken in aantal mensen met een positieve Covid-19 test per 100.000 inwoners, zo zou je ook het aantal mensen dat artistiek bezig is kunnen uitzetten per 100.000 inwoners. Haïti zou in zo’n onderzoek hoog scoren. Muziek, schilderen, literatuur, zang, dans, beeldhouwen in hout, steen of metaal, … het is allemaal aanwezig en vaak prominent aanwezig. Om die hang en drang voor artistieke bedrijvigheid nog eens extra in beeld te brengen, leggen we graag een link naar een recent artikel in La Chispa, een gespecialiseerde website voor Midden en Zuid Amerika en de Cariben. We lezen er over het doorzettingsvermogen van de organisatoren van het jaarlijks PAPJAZZ festival dat ook dit jaar in weerwil van alles doorging. En als daar wereldsterren op afkomen weet je het wel! Ook dit is Haïti!