Editoriaal juni 2020

Onze vrijwillige redactieploeg maakte een volgend nummer voor je klaar. Het is niet onze bedoeling om je gazet deprimo te laten lezen, maar we kunnen de realiteit die we onder je aandacht willen brengen ook niet opsmukken. Bart overloopt in actueel de afgelopen maanden. 

Dit is toch wel crisis op crisis dacht ik en zonet is het orkaanseizoen begonnen, wat zal dat brengen? De verwachtingen zijn dat er tussen die 21 verwachte orkanen een drietal zwaar dreigende exemplaren voor Haïti zullen tussen zitten. Hoeveel kan het Haïtiaanse volk nog hebben? Bedrogen en in de steek gelaten als het is door zijn politici, lijken ook de natuurelementen weinig meevoelen te hebben. Door droogte is alvast de belangrijke eerste seizoen oogst mislukt! 

Corona slaat ook in Haïti toe en is nu in volle opmars. Frans Vandueren behoorde tot de eerste twee patiënten met corona in Haïti. Hoe hij dit moest ondergaan en gelukkig snel te boven kwam, heeft hijzelf voor ons neergeschreven. Hij werd opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Mirebalais, een instelling waar Guy een bijdrage aan wijdt. Dit UZ is een vrij recente realisatie, een product van de samenwerking tussen de Haïtiaanse Overheid en een NGO uit de VS. Als ex-werker in het Plateau Central was ik fier te lezen dat 70 % van het personeel origineel afkomstig is uit de diverse gemeenten en dorpen in de Plateau. Er is dus wel degelijk vooruitgang in Haïti vanuit die vele lokaliteiten waar mensen en hun organisaties en NGO’s de handen in mekaar slaan, soms lukt het ook samen met de lokale of nationale overheid. 

De Cellule de Recherche et d’Action Nationale, waarin verschillende mensenrechten- en middenveldorganisaties samenwerken, laat geen gelegenheid voorbij gaan om de regering op haar plichten te wijzen ten aanzien van de ganse bevolking. René vertaalde hun open brief i.v.m. de diverse lopende en dreigende crises, waar naast geweld en armoede nu ook Covid-19 dreigt … een zwaar gekweld volk dus. 

Miljoenen Haïtianen zijn tot vandaag niet officieel geregistreerd en bestaan dus niet voor de overheid … een primaire taak nochtans van de overheidsadministratie van een land: alle inwoners een identiteit geven. En nee het komt niet enkel door die vernietigende aardbeving van 12 januari 2010, waarbij geboorteaktes en officiële registers zoek geraakten. Laura Louis, een jonge veelbelovende journaliste ging op onderzoek uit na tien jaar aardbeving en wij vertaalden.

Paul, auteur van de geschiedenisbijdragen op onze website, dook opnieuw in die rijke geschiedenis naar aanleiding van een publicatie over de Haïtiaanse Revolutie eind 18de eeuw. Een druk bestudeerd onderwerp zo blijkt, deze revolutie was dan ook heel bijzonder in de zeer bijzondere context toen.

Respect als je deze bijdrage in één keer helemaal kan uitlezen!