Een erg gekweld volk

Bron: CRAN, Cel voor Reflectie en Nationale Actie, april 2020

CRAN-logo

Het Haïtiaanse volk zit echt in de problemen. Overal loert bedreiging. Maar wie zorgt er voor? Hoe kan het zijn stem laten horen?

 • De gebeurtenissen laten zien dat het volk zijn leiders niet vertrouwt. Luister naar de opmerkingen in de straat; observeer de gedragingen.
 • Het coronavirus vormt een reële bedreiging. Kijk naar de schade die het veroorzaakt waar het op aarde voorbij kwam. Zou Haïti beter beschermd zijn dan andere landen?
 • In verschillende wijken van de hoofdstad is de oorlog verwoestend. Maar overal op aarde waar er oorlog is, wordt een wapenstilstand gevraagd om het hoofd te bieden aan deze onzichtbare vijand, het coronavirus. Maar bij ons betekenen kleingeestige belangen dat er geen ruimte is voor een bestand. De mensen die in Martissant, de zone van Bolosse, Grande Ravine, Ti Bois, Village de Dieu, Cité Soleil en elders wonen, houden het niet langer uit; ze vragen de staat om een einde te maken aan dit geweld dat nergens toe leidt.
 • De toenemende economische crisis bedreigt het leven van de armen elke dag meer en meer.

Fundamentele ingrepen zijn nodig om deze realiteit te veranderen. Dit alles bewijst heel tastbaar hoe politieke strijd het land vernietigt. CRAN hoopt dat de brand in de kerk van Milot niet diezelfde logica volgt. Laten we naar de volgende punten kijken:

De regering moet op een transparante manier communiceren en handelen, inclusief het beheer van ’s lands activa:
 • Communiceren is iets anders dan toneel spelen. Een woordenvloed laat niet persé weten wat een regering doet. Praat duidelijk; verwijder de maskers voor de camera’s, laat de gezichten zien en geef goede informatie.
 • Hoeveel geld heeft het land ontvangen? Wanneer uitgaven gebeuren, zoals maskers kopen in het buitenland, in China. Of als mensen beloftes maken zoals 1 miljoen maskers. Gebeurt dit echt? Wie ontvangt die beloofde giften?
 • Waarom moet elk klein gebaar van de regering een politieke draai krijgen? Zouden het volk en het land niet belangrijker zijn?
 • Waarom zijn de openbare ziekenhuizen in crisis wanneer we ze nodig hebben? Waarom de vertraging bij het oplossen van deze crises?
 • De overheid moet voorzien in de behoeften van de bevolking, zoals water in de wijken of elektriciteit in de steden (zoals in Cap Haïtien), etc.
Aan de grens met Malpasse
Een Haïtiaan die terugkeerde uit de Dominicaanse Republiek, aan de grens met Malpasse (foto: Reuters)
De bevolking moet begrijpen dat het coronavirus een situatie veroorzaakt die echt ernstig is:
 • Het virus speelt geen spelletje; dat is overal te zien waar het passeert.
 • Het is daarom noodzakelijk om de gegeven adviezen op te volgen: sociale afstand; handen wassen; niet niezen in het bijzijn van iemand anders; hoesten in de elleboogholte; een masker dragen, …
 • Wees voorzichtig in de busjes, bij de dominotafels, op de markten: draag een masker, was zorgvuldig je handen, hou sociale afstand, vraag om de auto’s te desinfecteren …
 • Draag zorg voor je leven en dat van anderen. Bescherm jezelf en anderen.
Markt in Port-au-Prince
Markt in Port-au-Prince (foto: Chery Dieu-Nalio voor The New York Times)
Intellectuelen, wetenschappers en universiteiten:
 • Waarom zijn de mededelingen over corona in Haïti altijd eenvoudigweg herhalingen van wat elders wordt gezegd? Wat zouden de lokale middelen en voorwaarden zijn om het virus effectief te bestrijden?
 • CRAN vraagt onze onderzoekscentra om met een Haïtiaanse blik naar de crisis te kijken, om effectieve oplossingen te bieden.
Hier zijn enkele beslissingen die nu nodig zijn:
 • De regering moet op dit punt duidelijk zijn: zij zal verantwoordelijk zijn voor de medische kosten in verband met de covid-19-ziekte. We worden geconfronteerd met een bevolking zonder sociale zekerheid. Gezondheidszorg moet worden gezien als een fundamenteel recht voor heel het volk.
 • Iedereen, alle partijen, politici, handelaars en industriëlen die gewapende groepen kunnen beïnvloeden, moeten hun liefde voor het land tonen. Gebruik jullie invloed om gewapende groepen te dwingen hun wapens neer te leggen in plaats van steeds meer dood te zaaien: wat er gebeurt in Martissant, het gebied van Bolosse, Grande Ravine en Ti Bois, Village de Dieu, Cité Soleil en elders kan niet blijven doorgaan. Genoeg is genoeg. De regering van haar kant moet resoluut en transparant zijn over gewapend geweld in het land.
 • De overheid moet de sociale conflicten beslechten in de medische sector, net als de andere sociale conflicten, zodat de staat aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • In deze crisis moet de regering de landbouwsector prioritaire verklaren. De afhankelijkheid van andere landen, vooral voor voedsel, leidt nergens toe: lokale productie is een deel van de oplossing. Het nieuwe landbouwseizoen is nu aangebroken.
 • De overheid moet boeren aanmoedigen om gewassen te produceren die een snelle oogst opleveren, na 2 tot 3 maanden, om in de toekomst het ergste te voorkomen.
 • Alles wat het land lokaal kan produceren, moeten we ook produceren. Het zou onaanvaardbaar zijn dat fabrieken alleen voor het buitenland produceren. Het land heeft medische apparatuur nodig; het heeft het recht om eerst voor zichzelf te zorgen. De overheid moet alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken: verplaatsingen naar en van de werkplek moeten ook veilig zijn.

Ongeacht je politieke partij, je religie, je huidskleur, ongeacht je sociale klasse of je beroep … we moeten samen corona bestrijden net zoals andere ziekten die ons bedreigen, om ons land te redden.

Voor CRAN:
 • Dhr. Pierre Yoldy Clermont, TKL
 • Dhr. Rateau Jn Ulrick, ASOKOPEG
 • Mevr. Louicy Niclais
 • Mevr. Denise Désir, CRAN
 • Mevr. Lovely Lubin, Cap Haïtien
 • Mevr. Chrisnel DORSAINIL, CREE
 • Mevr. Lorna Telusma, SPI
 • P. Jan Hanssens, cicm, CONASCH, CRAN-coördinator

(Uit het Frans vertaald door René Haentjens)

Jan Hanssens
Jan Hanssens

Meer info over Haïti en Corona, en over Jan Hanssens: