Editoriaal juni 2021

Aan dit nummer begonnen we reeds in april. Het was als het ware een opdracht van schrijfster en professor Evelyne Trouillot en met haar veel geëngageerde vrouwen en mannen in Haïti, om hun noodkreet te ondersteunen. Dagelijks werken zij met overgave en hoop naar een waardig leefbaar Haïti. Wij stikken onder een misdadig corrupt en repressief, bovendien ongrondwettelijk regime, we moeten ons verzetten. Met een overzichtsartikel maakten we duidelijker hoe de situatie in Haïti zo kon afglijden, als een oproep om het moedige Haïtiaanse volk niet in de steek te laten zoals de internationale politiek en diplomatie, maar die internationale laksheid juist aan te klagen.

Bij de herdenking ‘200 jaar na de dood van Napoleon’  wees de Coördinatie Europa Haïti op de essentiële bijdrage van het Haïtiaanse volk aan de erkenning van de algemeenheid van de mensenrechten. Het begon vlak voor het Napoleontisch tijdperk en is actueler dan ooit. Iets wat niet uit de verf kwam bij deze herdenkingen en door weinig mensen gekend is.  

De Cel voor Onderzoek en Nationale Actie of CRAN en de Bisschoppelijke Nationale Commissie Justitie en Vrede of CE-JILAP stuurden in twee fasen, na grondige studie hun bevindingen door over de voorliggende nieuwe grondwet. Een onwettig referendum daarover was voorzien op 27 juni. Hun bevindingen zijn zeer kritisch voor de richting waarop de grondwet aanstuurt. Het is een open deur  naar dictatuur. Gelukkig is het referendum intussen opnieuw uitgesteld voor onbepaalde tijd, hopelijk voor altijd. 

Sinds 2018 al zijn in verschillende volkswijken van Port-au-Prince echte moordpartijen aangericht waar geen enkele overheidsreactie op komt. Steeds meer mensen worden door bendes ontvoerd en mishandeld voor losgeld. Het nationale netwerk voor de rechten van de mens (RNDDH) maakte een rapport over de recente wrede bendeacties in Cité Soleil en Bel Air, zie aparte bijdrage daarover.  Deze bendes hebben banden met de macht. Het is duidelijk, onder de huidige de facto president, zelf beschuldigd van corruptie, is er geen enkele garantie voor eerlijke, transparante en democratische verkiezingen. Maar omdat de internationale politiek en diplomatie dit niet inziet, niet wil inzien en dus niet beweegt, kwam vanuit het Haïtiaanse middenveld een grote protestgolf op gang. Hun vraag aan ons is om hun protest bij de bevoegde buitenlandse instantie aan te kaarten en te versterken. Zo was er de open brief van de Haïtianen in Europa waarin ze het afglijden naar een dictatuur veroordelen. Zo waren er parlementaire vragen in het Belgisch Parlement maar ook in het Europees Parlement. Smeekbedes bijna van doe iets, spreek de de facto president aan op zijn niet te beschrijven wanbeleid, stop uw steun aan zijn regime, zo kan het niet verder. We maakten een overzicht van de meeste initiatieven en Stop silence Haïti -2 en de Amnesty oproep kan uzelf nog onderschrijven.  

Covid-19 sloeg in Haïti absoluut niet zo hard toe als bij ons, gelukkig, maar de besmettingen en het aantal doden is wel opnieuw aan het stijgen. U leest er alles over in een specifieke Covid-19 bijdrage.

Gelukkig mochten we ook nog eens berichten over een uniek project dat Parc Martissant heet. Een succesverhaal van een samenwerking van overheidsdiensten en middenveld met een duurzame groene long in Port-au-Prince als resultaat. Vooral de geduldige en deskundige begeleiding in vakjargon de ‘social engineering’ motiveerde medewerkers en omgevende gemeenschappen.

En hebt u niet de tijd of de moed om de vele bijdragen van dit nummer te doorploegen dan kunnen wij u Actueel aanraden om de draad in en met Haïti zeker niet te verliezen!