Editoriaal december 2020

Met dit decembernummer zwaaien we het bizarre Covid-19 jaar uit. Voor de mensen in Haïti is daar nog een boel extra onheil en leed bovenop gekomen, in zoverre ze Covid-19 als bijkomstigheid beschouwen. Lees meer over Covid-19 in het door Valerie vertaald stuk  COVID-19 in Haïti: … Een ganse opluchting toch dat de gevreesde ravage er niet gekomen is.

Bij onze vorige nieuwsbrief schreef Greet nog het actueel bij mekaar, helaas kreeg zij enkele weken geleden een herseninfarct. De komende maanden zal zij de strijd moeten aangaan voor herstel van haar lichaam en niet dat van de onrechtvaardigheden in Haïti. Greet we wensen je van hieruit heel veel moed bij je revalidatie en hopen dat je snel weer actief kan zijn bij ons. Bart zorgde ervoor dat je via het december-actueel weer helemaal in de Haïtiaanse realiteit zit. Aan het einde van dit jaar een jammer genoeg weinig beloftevol perspectief voor het volgende tenzij je ervan uit gaat dat het niet slechter kan.  

Internationaal is er politiek ook veel bekommernis om de situatie in Haïti en van alle kanten wordt gepoogd de verantwoordelijken te duwen naar een vreedzame oplossing. Ook in België werden parlementaire vragen gesteld en we geven deze van Els Van Hoof weer met het antwoord van Philippe Goffin, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken.  

Ook de rooms-katholieke bisschoppen laten zich in hun vroege Kerstboodschap niet onbetuigd en spreken zich duidelijker uit dan ze gewoon zijn. Het medeleven met het lijdende volk is groot. René zorgde dat jij die brief in het Nederlands kan lezen!  

Hoe zou het Haïtiaans volk er nu aan toe zijn mocht Napoleon niet besloten hebben Toussaint Louverture aan te houden en te laten sterven in een koude cel bij Pontarlier in de Pyreneeën. Hij had Haïti als onafhankelijke natie misschien wel de gepaste start kunnen geven. In elk geval ging aan hem zeker een staatsman verloren, een vacature die momenteel maar niet ingevuld geraakt. Paul kan het boek “Black Spartacus” van Sudhir Hazareesingh aanbevelen als een gewaardeerde bron over Toussaint.

In het Noorden en Noordoosten kijken ploerten met begerige ogen naar de vruchtbare gronden van veel kleine boerenfamilies en proberen hen die met kleine en grote smoezen afhandig te maken voor hun projecten. Guy geeft ons een inkijk in wat er gebeurt. Hopelijk gaan de beloftes van Premier Jouthe ter plaatse niet in de overlopende pot van lopende onderzoeken…

René bracht de informatie samen rond wat het corruptieschandaal Dermalog is gaan heten. Of hoe het aanmaken van degelijke identiteitskaarten de inzet kan vormen van corruptie met het omzeilen van de bestekprocedures en betalingen aan een Duitse firma, die hoe raar ook  via Afrika lopen.  

En dan hebben we nog een paar berichten die we reeds vóór deze nieuwsbrief op de website plaatsten. Met name het overlijdensbericht van Luc Deveugle, jaren Scheutist in Haïti en het SOS Haïti met de petitie van het Zwitsers Haïti Platform. Els Hortensius trok onze aandacht op het Popjazz-festival. Helaas moeten we daar heel recent ook het overlijdensbericht van Sus Dierickx aan toevoegen, eveneens Scheutist en o.a. verbonden aan Dérac in het Noordoosten en Cerca-La- Source in de Plateau Central.