Scheutnieuws uit Haïti

Bron: Scheutnieuws. 53ste jaargang Nr 3 – JULI – SEPTEMBER 2023 – driemaandelijks tijdschrift Missiehuis van Scheut.

Het jaar 2023 is een jaar dat tot nu toe nog niet veel positieve verandering bracht in de triestige toestand waarin het zieke Haïti van de ene ramp naar de andere sukkelt. Het is aan zijn lot overgelaten door zijn eigen overheid en wordt als weeskind behandeld door de grootmachten die zich huichelachtig “vrienden van Haïti” noemen.

Nieuwsflashes op de actualiteit in Haïti

De volksbeweging “Bwa kale” en het geweld

Op zondag 23 april onderschepten politieagenten in de wijk CANAPÉ VERT een tiental gewapende burgers in een minibus. Tijdens de doorzoeking van het busje nam de politie wapens, munitie en andere compromitterende apparatuur in beslag. De veertien inzittenden werden gelyncht door leden van de bevolking. Dit was het begin van een volksbeweging “Bwa kale” genaamd, waarbij mensen uit bedreigde wijken zich beginnen te organiseren om aan de gewapende bandieten halt toe te roepen, nu ze zien dat de politie, spijtig genoeg zeer corrupt, zelf onmachtig is. Ze namen het recht in handen en de pijnlijke gevolgen waren dat heel wat bandieten op een beestige manier aan hun einde kwamen. Ze werden gelyncht door een groep mensen die in de tegenaanval gingen gewapend met manchetten en stokken. Een maand later liet men al weten dat op die manier een 160 bandieten hetzelfde lot ondergingen.

Lena onze wasvrouw slachtoffer van geweldegie

Botsingen tussen politie en gewapende individuen blijven dagelijkse kost. Bewoners sluiten zich op in hun huizen onder de dreiging van bendes of worden gedwongen te verhuizen met achterlating van heel hun bezit. Vaak worden hun huizen gewoon in brand gestoken.
Op woensdag 26 april werd op die manier het huisje van onze wasvrouw LENA, evenals heel wat andere woningen uit haar woonwijk in brand gestoken en een tiental aanwezige bewoners gewoon afgemaakt. Ze was gelukkig niet thuis, maar ze verloor wel al wat ze bezat. Ze moest noodgedwongen een andere plaats zoeken om te wonen. PATER ELISÉE en ikzelf beslisten om haar te helpen om een klein appartementje te huren niet ver uit de buurt, waar ze tenminste terug een dak boven het hoofd heeft. Ik bewonder de levensmoed van mensen die ondanks zware tegenslagen toch steeds weer de kracht vinden om te overleven.

Natuurrampen

De hevige regen van zaterdag 3 juni heeft een zware tol opgeëist. Vooral de streek van LEOGANE, op 30 km ten zuiden van PORT-AU-PRINCE WAS erg getroffen. Men spreekt van 42 doden en heel wat mensen die vermist werden. Vele woningen stonden tot aan het dak onder water. Ik zag dat deze zoveelste ramp al op het nieuws kwam in België. En het seizoen van de wervelstormen is nog maar pas begonnen.
Op dinsdag 6 juni s‘ morgens vroeg kort na 5 uur werd de streek van JÉREMIE getroffen door een aardbeving met magnitude 5.7 op de schaal van Richter. Men spreekt van 4 doden, vele gekwetsten en heel wat materiele schade. We sukkelen hier van de ene ramp naar de andere terwijl het leven zo al moeilijk wordt gemaakt door de onveiligheid en de acties van de gewapende bendes.

Haïtiaans Scheutnieuws

Op zaterdag 27 mei was ik samen met enkele andere confraters aanwezig op het parochiefeest van de wijk Siloé waar ik zowat zondagsonderpastoor ben. Onze Congolese confrater pater Sylvain Bakanda is er pastoor. Een stampvolle kerk en een spetterende viering waar de mensen hun nood naar duurzame vrede uitspraken in gebed, zang en dans.

Op zondag 28 mei waren we met een groep Scheutisten samen in ons centraal huis in Delmas. Rond een gezellige tafel vierden wij samen dat Guido Vandecandelaere 50 jaar werkzaam is in Haïti.

De tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Theofiel Verbist

Op maandag 12 juni 2023 was het juist 200 jaar geleden dat pater THEOFIEL VERBIST, stichter van de congregatie van Scheut, werd geboren in Antwerpen. We wilden deze verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en dachten dit te vieren met alle confraters die in Haïti werkzaam zijn. Uiteindelijk hebben we er moeten van afzien omdat reizen van en naar het binnenland een gevaarlijke onderneming was geworden. Men kon nooit op voorhand weten of je onderweg niet onderschept werd door één of andere gewapende bende met alle nare gevolgen daarvan. De 9 confraters in het binnenland vonden dat het risico te groot was.

We vierden de verjaardag van de geboorte van Theofiel Verbist dan hier in PORT-AU-PRINCE op donderdag 15 juni in de sporthal “AYITI CHERI”. We begonnen met een mooie eucharistieviering. Alle Scheutisten uit de regio Port-au-Prince waren aanwezig. Pater JAN HANSSENS ging voor en de aanwezige confraters concelebreerden.

We hadden een uitnodiging gestuurd naar leden van bevriende religieuze gemeenschappen, families van Haïtiaanse Scheutisten, die in de regio wonen, medewerkers in onze parochies of projecten en Haïtiaanse vrienden van Scheut. Er waren meer dan 100 mensen op deze uitnodiging ingegaan. Na de eucharistieviering werd aan allen een lekkere maaltijd aangeboden.

Sportnieuws

Eind april al kreeg onze volleybalploeg BANZAÏ een uitnodiging voor deelname aan het “Volleybal festival Jacques Joachim” van 8 tot 12 augustus 2023 in CAP HAÏTIEN. JACQUES JoACHIM WAS de stichter en voorzitter van de Haïtiaanse volleybalfederatie van 1965 tot 1999. Hij zorgde ervoor dat volleybal een populaire sport werd in Haïti. Hij hield van deze sport en stelde zich volledig in dienst van deze discipline. Hij maakte volleybal geliefd bij duizenden jongeren.

Daarnaast had hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbreiding van volleybal op regionaal niveau binnen de NORCECA, waar hij stichtend lid en ondervoorzitter was. Norceca is de naam van de volleybal confederatie voor Noord en Centraal Amerika en de Caraïben. Voor zijn verdiensten voor het internationale volleybal werd hij in 2017 opgenomen in de Volleyball Hall of Fame tijdens een ceremonie in HOLYOKE, Massachusetts, VS.
Ik leerde hem kennen toen hij in 1980 met een volleybalploeg naar SALTADÈRE WAS gekomen om zijn steun te betuigen bij de inspanningen geleverd om volleybal in dit afgelegen dorp op gang te krijgen.

Nadat ik in 1995 naar Port-au-Prince was komen wonen konden we op zijn onvoorwaardelijke steun rekenen bij de stichting van Banzaï. Hij overleed in 2021 op 92-jarige leeftijd.
Het bestuur van de volleybalclub “Les Artilleurs”, liet me weten dat ikzelf er zeker bij zou moeten zijn opdat ze zinnens zijn me in de bloemen te zetten voor mijn verdiensten voor de volleybalsport in Haïti. Ik zal gaan met onze damesploeg als we in die tijd veilig kunnen reizen naar Cap Haïtien.

Door redactie ingekorte nieuwsbrief van Jan Hoet
( juni 2023)