Overlijden pater Lieven Laga

Pater Lieven Laga

We vernamen het overlijden van Lieven Laga, missionaris van Scheut, op 7 januari, na veel jaren van inzet in Haïti en in België. Hij had diverse functies en aanstellingen in Haïti. Hij was provinciaal van Scheut Haïti en had meerdere mandaten in de provinciale raad. Lieven zal wellicht in Haïti het best worden herinnerd als de standvastige, koene ruiter, die minzaam en plichtsbewust op de muilezel de toen uitgestrekte en geïsoleerde parochie Vallières doorkruiste. Vallières was lang niet bereikbaar voor voertuigen. Hij maakte tijd voor de zorgen van de mensen in de afgelegen kapellen, eigenlijk deelparochies van Vallières en steunde hen in hun inspanningen om hun situatie te verbeteren. Na 46 jaar Haïti werd hij nog 10 jaar almoezenier van het WZC Heilige Familie in Deerlijk. Lieven werd 83 jaar.

De rouwbrief kan je hier downloaden.