Tweehonderd jaar na de dood van Napoleon

Nu we de tweehonderdste verjaardag van de dood van Napoleon I herdenken, wijst de Coördinatie Europa Haïti (CoEH) op de essentiële bijdrage van het Haïtiaanse volk aan de erkenning van de universaliteit van de mensenrechten.

Een nieuwsartikel van de CoEH, vertaald door René Haentjens, bron: https://www.coeh.eu/fr/au-bicentenaire-de-la-mort-de-napoleon-1er/

De viering van de tweehonderdste verjaardag van de dood van Napoleon nam een belangrijke plaats in het recente nieuws. De leden van de Coördinatie Europa-Haïti (CoEH), willen evenwel herinneren aan enkele belangrijke feiten, vaak vergeten, maar die hun stempel drukten op de koloniale periode. Het gaat om belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid: de slavenrevolutie in de Franse kolonie Saint Domingue, in augustus 1791 en de daaropvolgende geboorte van de Republiek Haïti, op 1 januari 1804.

Toen hij in 1802 probeerde de controle over de kolonie gewapenderhand te heroveren en de slavernij te herstellen, leed generaal Bonaparte in november 1803 zijn eerste grote militaire nederlaag. Haïti zou, na de Verenigde Staten, de tweede onafhankelijke Amerikaanse staat worden. Terwijl de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten die van de blanke kolonialen was die slaven bezaten, werd die van Haïti veroverd door de slaven zelf. Haïti is ook de eerste zwarte republiek, met anderhalve eeuw voorsprong op de wereldwijde dekolonisatiebeweging van het midden van de 20e eeuw.

Bij deze gelegenheid wil de CoEH de aandacht vestigen op de essentiële bijdrage van het Haïtiaanse volk aan de bewustwording van de universaliteit van de mensenrechten, zonder onderscheid van toestand of “ras”, dat daarmee de idealen van de Franse Revolutie tot het uiterste toepaste. Die door de keizer werden genegeerd om economisch gewin. Deze zware nederlaag van generaal Bonaparte maakte helaas geen deel uit van de herdenkingen voor dé geschiedenis.

De CoEH betreurt dat deze idealen vandaag de dag nog steeds worden geschonden door het falende bestuur van Haïti en door de medeplichtigheid en zelfgenoegzaamheid van de internationale gemeenschap.