Sispann manje manje bliye

(Ere aan de slachtoffers)

CRAN volgt aandachtig de ontwikkeling van de sociale, economische en politieke situatie van het land. Zij is ontzet door de grote verdeeldheid tussen mensen, groepen en personen die beweren het welzijn van het benadeelde volk na te streven en zijn levensstandaard te willen verbeteren. De onveiligheid duurt voort. Het menselijk leven heeft geen waarde meer. Ellende is troef.

(Cel van Reflectie en Nationale Actie)

Een nieuwe tegenslag heeft het Grote Zuiden van het land getroffen met een aardbeving, gevolgd door de cycloon Grace; andermaal wordt aangetoond dat een verdeeld land steeds moeilijkheden zal ondervinden om de problemen aan te pakken in het belang van de bevolking. CRAN spreekt zijn deelneming en medeleven uit met alle burgers, onze broeders en zusters, die slachtoffers zijn geworden.

 • CRAN maakt zich zorgen over de grote sommen geld die worden uitgegeven voor een reeks projecten zonder toekomst, zoals verkiezingen, zonder een reële waarborg van eerlijkheid, vrijheid en gelijkwaardigheid. De kwestie van het referendum is nog niet helemaal opgelost … wat weer de mogelijkheid biedt geld uit te geven.

Maar met welk budget zal de overheid functioneren? De datum van 1 oktober nadert … eens te meer is er geen financieringswet; dus zal de regering de bestaande begroting herinvoeren, zoals dit al viermaal in vijf jaar is gebeurd, alsof er in het land niets verandert. Het gebrek aan duidelijkheid in de begroting en de financies van het land opent de deur wagenwijd voor allerhande vormen van corruptie en geldverduistering.

CRAN eist dat Justitie zijn zaakjes op orde brengt. Is het geoorloofd dat de advocaten en de mannen en vrouwen, die het recht en de wet hebben bestudeerd, die verantwoordelijkheden in het rechtssysteem hebben opgenomen, naar een dergelijk niveau afdalen, dat de wil ontbreekt om het recht te laten zegevieren? Wij horen dat het Ministerie van Justitie dezelfde toon aanslaat als het middenveld, terwijl het aan dit Ministerie ligt om te handelen daar het over de middelen en de beslissingsmacht beschikt … Aan het Ministerie om uit te leggen wat er verkeerd loopt … Wij stellen aan de overheden van de uitvoerende macht voor dat zij de regeringscommissarissen herinneren aan hun limieten; stop ermee hen op te dragen “aan politiek te doen” met Justitie. Geef de rechters de zelfstandigheid om gewetensvol vonnissen te treffen met de wet als leidraad.

De cellen van onze gevangenissen zitten overvol en kunnen niet nog meer mensen ontvangen. Justitie heeft de plicht te handelen: degenen die het verdienen, vrijlaten; degenen die moeten gestraft worden, veroordelen, zonder theater en shows.

 • Is het probleem van onveiligheid en banditisme in Martissant (en elders) opgelost? Ziet men een einde aan de tunnel? In elk geval, de Staat draagt de verantwoordelijkheid om de bevolking van Martissant (en elders), slachtoffer van de daden van onveiligheid en banditisme te vergoeden.  De Staat heeft de plicht de veiligheid van de mensen te verzekeren; de bevolking betaalt belasting voor dit doel. De Staat moet zijn verantwoordelijkheid nemen waar hij in gebreke is gebleven.
 • CRAN doet een oproep aan alle Socio-politieke actoren om enkele minimale regels aan te nemen die door iedereen moeten worden gevolgd om de democratie en het goede sociale leven te beschermen. Hieronder enkele normen, zoals een minimale gedragscode, die door iedereen zou moeten gerespecteerd worden:
 1. Respect voor de persoon en het menselijke leven. Dit betekent: men mag geen gebruik maken van fysiek geweld of van psychologische dreiging met wapens, indien men de democratie wil bevorderen.
 2. De waarheid spreken in transparantie. Dit betekent: stoppen met de uitvluchten en de leugens. Stoppen met de politiek te reduceren tot een machtsspel om de staatskas leeg te roven. De politiek moet werkelijk ten dienste staan van de gemeenschap die verlangt naar sociale rechtvaardigheid.
 3. Het belang van de samenleving vooropstellen. Het is onverantwoord dat in een land, waar 60 % van de bevolking volgens alle denkbare criteria in een schrijnende armoede leeft, een kleine groep zich in het hoofd haalt dat ze nog niet genoeg rijkdom heeft en aan niemand rekenschap verschuldigd is.
 4. Elke uitspraak tegen straffeloosheid moet ernstig en doelmatig zijn.
 5. Elke uitspraak tegen corruptie moet ernstig en doelmatig zijn.
 6. Indien men werkelijk onpartijdige verkiezingen wil, moet men duurzame politieke engagementen nemen om niets te ondernemen wat de resultaten kan verdraaien of wijzigen.
 • De internationale gemeenschap moet zich onthouden van elke inmenging in de zaken van het land. Het is haar taak niet de leiders en de gezagdragers aan te stellen. Haïti is weliswaar een eiland, maar naties en landen evolueren niet in alle onverschilligheid naast elkaar. CRAN eist een minimum aan respect voor de geleverde inspanningen in het land; dit is nuttiger dan de ingrepen die trouwens niet getuigen van een goede analyse of een begrip van de lokale situatie.
 • CRAN heeft met belangstelling vernomen dat bepaalde groepen een campagne ondernemen om de herinnering aan de vermoorde ex-de facto President te eren. Ja, wij hebben niet het recht te vergeten, wij moeten in waarheid herdenken. Al verschillende jaren vraagt Devwa memwa (Herdenkingsplicht) aan de Staat om de grote momenten in de geschiedenis van het land niet te vergeten en de nagedachtenis te eren van de personen die slachtoffers waren van hun engagement voor het welzijn van de natie. In het jaar 1986 was het in Fort Dimanche,  waar duizenden personen het leven verloren, omdat zij wilden leven in vrijheid en in een democratie … Het is nog niet te laat om deze nalatigheid te herstellen. Na de staatsgreep van 1991-1994, stelde de Commissie Verite ak Jistis (Waarheid en Rechtvaardigheid) een rapport op over 5.000 slachtoffers. Het is nog niet te laat om hun nagedachtenis te eren. Ja, het uur is gekomen om te ontwaken en zich niet langer te koesteren in de vergetelheid. Deze nieuwe attitudes moeten ons toestaan elkaar in de ogen te kijken als burgers van eenzelfde natie.

Noot van de vertaler: de titel van het artikel van Cran is ontleend aan een lied van Beethova Obas: “Manje Bliye”

https://www.wikimizik.com/lyrics/1563/Beethova-Obas-Manje-Bliye#.YT9F931cKUk