Een keerpunt in het onderzoek naar de moord op oud-president Jovenel Moïse

Auteur Frédéric Thomas (22 januari 2022)
Carte blanche in La Libre Belgique – vertaling Rhoddy Petit

Het onderzoek naar de moord op de voormalige Haïtiaanse president Jovenel Moïse heeft de afgelopen dagen een wending gekregen. Als de top van het criminele web nog niet verschijnt, wordt de these van een afrekening in de schoot van de lokale oligarchie bevestigd, evenals de noodzaak van een radicale verandering om een einde te maken aan de straffeloosheid.

In de nacht van 6 op 7 juli 2021 werd de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in zijn huis vermoord door een groep bestaande uit zo’n twintig Colombiaanse huurlingen en verschillende Haïtianen. Veertig mensen werden gearresteerd (vier van hen zijn inmiddels vrijgelaten), zonder dat het onderzoek vordert en de motieven en sponsors van de moord zijn blootgelegd.

De uitlevering aan de Verenigde Staten begin januari van Mario Antonio Palacios, een van de leiders van de Colombiaanse huurlingen, die naar Jamaica was gevlucht, maakt het mogelijk het onderzoek te hervatten. Het maakte het ook mogelijk om een andere sleutelfiguur te arresteren, een paar dagen later, in de Dominicaanse Republiek: de voormalige drugshandelaar en Haïtiaanse zakenman, Rodolphe Jaar, die het commando gedeeltelijk zou hebben gefinancierd.

Hoewel veel vragen onbeantwoord blijven, neigt deze dubbele arrestatie naar de these van een afrekening binnen de Haïtiaanse elite. Bovendien maakt het de vaak zelfgenoegzame, zelfs neokoloniale lezing van deze misdaad en meer algemeen van de kwelling die Haïti doormaakt,  overbodig.

LESSEN UIT HET ONDERZOEK

Uit deze ontwikkeling kunnen nu al verschillende lessen worden getrokken. De twee gearresteerde mensen werden gearresteerd buiten Haïti – de tweede, net na het verlaten van het land – en vanwege Amerikaanse gerechtelijke mandaten. Dit bevestigt de passiviteit van de Haïtiaanse rechterlijke macht. Zonder druk zal deze zaak, net als alle andere, worden geseponeerd.

Vervolgens tekent de diversiteit aan de betrokken profielen – militairen, politie, zakenlieden en politici – in relief – de samenstelling van de Haïtiaanse macht en een portret van haar oligarchie. Dat het zo gemakkelijk leek om een staatsgreep te veroorzaken, met de hulp van een paar Colombiaanse huurlingen, door zich voor te doen als Amerikaanse anti-drugsagenten – wat sommigen waren geweest – getuigt zowel van de minachting tegenover Haïti als van het ondermijnen van zijn soevereiniteit op het internationale toneel.

Voormalig drugsdealer, DEA-agent en zakenman Rodolphe Jaar, “Whiskey” zoals hij wordt genoemd, is representatief voor deze oligarchie, waarvan de leden de top van de staat en de economische sfeer bezetten en monopoliseren, in dit land dat tot de meest ongelijke ter wereld behoort. Afkomstig uit een van de rijkste families in Haïti die de Coca-Cola-franchise bezit, is hij verbonden met de ex-president Michel Martely, van wie Jovenel Moïse de dauphin was en onder wiens duim hij lijkt te zijn gebleven.

De carrière van “Whiskey” illustreert de internationale prikkels van deze elite, wiens macht en middelen voornamelijk afkomstig zijn van haar relaties met de Verenigde Staten. Bovenal getuigt het van de doorlaatbaarheid van publieke en private grenzen, legaal en illegaal binnen deze omgeving, waar politiek, bedrijfsleven en verduistering samensmelten. In de context van het verval van openbare instellingen heeft de drugshandel zijn domein uitgebreid en lijkt het een rol te hebben gespeeld in de eliminatie van Jovenel Moïse.

De belangrijkste les is echter het failliet van de strategie die Washington heeft gevolgd en gehoorzaam door de Europese Unie is overgenomen. De Haïtiaanse staat, slachtoffer van gewapende bendes, zou te zwak zijn om hen te confronteren. Het moet daarom worden versterkt; voor de Verenigde Staten komt dit neer op versterking van de politie. Sinds 2010 hebben ze er echter meer dan 220 miljoen euro ingepompt, met het gekende resultaat. Door het probleem vanuit deze hoek te stellen, kan hetzelfde beleid worden verder gezet, wordt vermeden dat het falen ervan wordt erkend en kan elke andere keuze worden uitgesloten.

De gewapende bendes zijn minder een vreemd lichaam voor de Haïtiaanse staat dan een teken van de verovering en instrumentalisering ervan door de oligarchie. Vandaar de veroordeling door Haïtiaanse mensenrechtenorganisaties van de “gangsterisering van de staat”. Dit banditisme gaat echter terug naar de top van het staatsapparaat: de huidige premier, Ariel Henry, werd met verschillende verdachten in direct verband gebracht, waaronder een met wie hij verschillende keren in telefonische communicatie was op de avond van de moord op Jovenel Moïse …

DORST NAAR VERANDERING

De paradox van de internationale strategie is om te doen alsof de Haïtiaanse staat wordt versterkt, vertrouwend op de kaste die de publieke macht heeft aangeslagen, om op te roepen tot een Haïtiaanse oplossing door de volkssoevereiniteit te omzeilen, en om een consensus te eisen tussen de overgrote meerderheid van de bevolking die zelf eist om de teugels van haar lot in handen te kunnen nemen,  en een oligarchie, die niets van haar privileges wil opgeven.

Deze paradoxale diplomatie vindt zijn samenhang in de afwijzing van het alternatief dat door de meerderheid van de Haïtiaanse actoren wordt bepleit: een “overgang met breuk”. Dat zou het mogelijk maken om de voorwaarden te scheppen voor het onderzoek naar de moord op Jovenel Moïse – en alle anderen – om enige kans van slagen te hebben. Op haar beurt zou een einde aan de straffeloosheid de weg vrijmaken voor een exit uit de helse cyclus waarin Haïti al zo lang gevangen zit.

Bij gebrek aan radicale verandering zijn Washington en Europa gedoemd te functioneren als de Haïtiaanse regering: door te doen alsof er niets is gebeurd; alsof het onderzoek niet wees op hun verantwoordelijkheden, direct of indirect, door te handelen of na te laten, alsof Haïti niet het land was geworden met het hoogste aantal ontvoeringen per hoofd van de bevolking, alsof de bevolking haar dorst naar verandering niet had geuit, alsof morgen niet erger zou zijn dan vandaag.