Verklaring van het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken van Frankrijk over Haïti

Vertaling: Rhoddy Petit

Hierbij een recente verklaring van Frankrijk over de crisis in Haïti (7 mei 2023). Waarschijnlijk is dit niet de volledige tekst, maar wat door de persbureaus wordt weergegeven. De Franse ambassadeur in Haïti is lid van de CORE-groep, de zogenaamde Vrienden van Haïti.

Haïti – Crises : Verklaring van het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken van Frankrijk over Haïti

Verklaring over de crisis in Haïti door de woordvoerder van het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Anne-Claire Legendre.

“Haïti is een prioritaire zorg voor Frankrijk. We worden geconfronteerd met een diepe politieke crisis en veiligheidscrisis in Haïti, die ernstige gevolgen heeft voor de bevolking en die ook de toegang tot humanitaire hulp belemmert, dit in een steeds verder verslechterende economische en sociale context.

Frankrijk is gemobiliseerd, samen met de rest van de internationale gemeenschap, zowel op het gebied van veiligheid, politiek als humanitaire kwesties. Volgens het nationale netwerk voor de verdediging van de mensenrechten in Haïti (RNDDH) controleren criminele groepen de hele hoofdstad.

Het is in deze context dat we prioriteit hebben gegeven aan het herstel van de veiligheid en onze steun aan de nationale politie van Haïti aanzienlijk hebben verhoogd. Het is belangrijk dat resolutie 2653 van de Veiligheidsraad wordt uitgevoerd. U weet dat het een sanctieregime heeft ingevoerd dat gericht is tegen mensen die betrokken zijn bij criminele activiteiten. We werken ook aan de goedkeuring van een Europees sanctiekader dat deze VN-sancties zou aanvullen. Tot zover het veiligheidsaspect van deze crisis.

 Daarnaast is het duidelijk dat we mobiliseren op het gebied van politieke dialoog. Op 21 december 2022 was er een akkoord. Het komt er nu op aan dat de Haïtiaanse politieke actoren terugkeren naar deze dialoog, om snel een voorlopige kiesraad te benoemen die het eindelijk mogelijk zal maken om naar verkiezingen te gaan.

 Aan de humanitaire kant, waarop ook Frankrijk is gemobiliseerd, hebben we onze humanitaire hulp verhoogd, die voor 2023 9 miljoen euro bedraagt, inclusief 5,5 miljoen aan voedselhulp, in een situatie die bijzonder kritisch is. We werken ook aan gezondheidskwesties, met een toename van onze hulp in de strijd tegen cholera, die ook in Haïti woedt.”

Jan Hanssens (CICM) en voormalig directeur van de Nationale Bisschoppelijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede in Haïti (JILAP) : Ik verbaas me over hun gebrek aan inzicht.

Als je deze verklaring leest, wordt er niets nieuws gezegd dat Haïti uit de crisis kan helpen.

Haïti is prioriteit.

Frankrijk is gemobiliseerd binnen en met de internationale gemeenschap.

Maar Frankrijk en Europa hebben nog geen sancties genomen tegen degenen die de bendes financieren.

Frankrijk steunt de politieke dialoog … en een kiesraad.

In Haïti is de prioriteit van de mensen nu veiligheid.

Verklaringen eindigen steevast met een verwijzing naar de enorme hoeveelheden geld die naar humanitaire hulp gaan:

Maar naar wie gaat het geld? Naar een groep corrupte mensen die aan het hoofd staan van de Staat.

FMI geeft geld … De crisis komt ten goede aan een regering die geen salarissen betaalt aan medisch personeel, aan leerkrachten, aan personeel in de rechtbanken, aan de Electricité d’Haïti – arbeiders … Allemaal zijn ze voor het moment in staking. Geen gerechtigheid, geen elektriciteit, studenten op straat in staking om de professoren in de klassen te eisen. Werknemers vragen om een loonaanpassing na een inflatie van meer dan 40% …

Ik beschuldig de internationale gemeenschap niet oorzaak te zijn van de problemen van Haïti, maar ik verbaas me over hun gebrek aan inzicht.

Jan Hanssens CICM