FINADO vzw draagt bij aan de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’

Auteur: Marina Van Huffel

In onze nieuwsbrieven hebben we het eigenlijk nog niet gehad over de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals of SDG’s zoals ze in het jargon worden genoemd. Ze zijn het binnen de VN afgesproken kader voor ontwikkeling in de wereld, als opvolgers van de acht milleniumdoelstellingen. Deze laatste waren vooral gericht op het wegwerken van de grote hiaten in de ontwikkeling van het Zuiden zoals armoede, kind- en moedersterfte, …. Terwijl de huidige SDG’s een kader zijn voor de globale ontwikkeling. Met dank aan Finado vzw, dat hierbij zijn werking voorstelt aan de hand van deze SDG’s en deze zo bevattelijk maakt voor ons.

Wat zijn ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ of SDG’s (Sustainable Development Goals)?

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Op 27 september 2015 legden de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidkader voor de komende jaren (tot 2030). Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, Noord en Zuid. Ze werden erkend door 193 landen en zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen die erop gericht waren tussen 2000 en 2015 de armoede uit de wereld te bannen.

Door het bereiken van de doelstellingen maken we een einde aan armoede, beschermen we de planeet en verzekeren we dat alle mensen vrede en welzijn ervaren.

Oprichting van FINADO

Gezinnen die leven in extreme armoede, in onmenselijke omstandigheden, willen helpen op “de weg naar een betere toekomst” was de drijfveer voor het oprichten van FINADO.

Vzw FINADO werd opgericht op 21 december 1998.

Sinds 1999 is onze vereniging zonder onderbreking erkend als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden (m.a.w. voor een financiële gift vanaf 40 euro per jaar mag FINADO een fiscaal attest uitreiken).

De basis van de werking in België ontstaat in de drie werkgroepen die zich specifiek op één van de drie partnerlanden richten: Ethiopië, Haïti en Vietnam.

Het functioneren van de organisatie steunt voor honderd procent op vrijwilligerswerk.

Hoofddoel van FINADO

Samen met de plaatselijke partnerorganisaties wil FINADO de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen structureel helpen verbeteren door de realisatie van duurzame projecten.

Hoe FINADO-projecten bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

GEEN ARMOEDE

SDG 1: het uitroeien van armoede in al haar vormen en overal ter wereld.

Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) stelt dat wereldwijd 1,2 miljard mensen onder de armoedegrens leven, dit wil zeggen dat ze met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen.

FINADO organiseert ‘peterschappen’, een financieel engagement naar een kind en zijn of haar familie. Arme gezinnen een betere toekomst bieden in hun eigen milieu is het doel van deze betrokkenheid.

GEEN HONGER

SDG 2: beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

Deze doelstelling richt zich voornamelijk op gezinnen in kwetsbare situaties. Hun kinderen lijden vaak aan chronische ondervoeding en groeistoornissen.

FINADO tracht deze problematiek te voorkomen door het organiseren van voedingsprojecten. We ondersteunen tegelijk de lokale landbouwers door de voedingsproducten zoals fruit, rijst, bonen en andere groenten bij hen aan te kopen.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

SDG 3: verzeker een goede gezondheid en welzijn.

De meeste baby’s komen op het platte land in Haïti ter wereld in het huisje van de moeder of grootmoeder, vaak met de hulp van een traditionele vroedvrouw. De bevolking staat bloot aan vele ziektes, zoals aids, malaria, dengue, tyfus, cholera, e.a..

Een ‘peterschap’ verzekert de toegang tot medische zorg. In de voeding en vormingscentra worden opleidingen over hygiëne, gezinsplanning en de preventie voor ziektes op touw gezet.

KWALITEITSONDERWIJS

SDG 4: gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs.

In ontwikkelingslanden heeft één op zes kinderen geen toegang tot basisonderwijs.

FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. In scholen opgetrokken via FINADO en haar zuiderse partners zijn alle kinderen welkom. Jaarlijks worden de scholen voorzien van het nodige schoolmateriaal. Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, zuiver drinkbaar water en sanitair.

GENDERGELIJKHEID

SDG 5: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.


Bij het realiseren van projecten stimuleren Finado en haar partners de gelijkheid van mannen en vrouwen. Trouwens SDG 5 kunnen we alleen bereiken als vrouwen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en economische middelen.

Zowel mannen als vrouwen kunnen hun mening en kritiek geven bij alle activiteiten van het FINADO-project.

SCHOON WATER EN SANITAIR
SCHOON WATER EN SANITAIR

SDG 6: toegang tot schoon water en sanitair voor iedereen.

De plattelandsbevolking in Haïti moet vaak uren stappen om water te vinden, wat dan meestal nog te vuil is voor het huishoudelijk gebruik.
De meeste dorpelingen hebben geen latrine en doen hun behoefte in de buurt van hun verblijfplaats, met als gevolg de verspreiding van bacteriën en andere besmettelijke ziekteverwekkers.

Schoon water is een vereiste wanneer we de verspreiding van water gerelateerde ziekten willen verminderen.


FINADO en haar partners verbeteren de toegang tot water- en sanitaire voorzieningen in de regio’s waar we actief zijn.

Op het grondgebied van onze scholen voorzien we steeds een waterput met duurzame handpomp en een sanitair gebouw. Via de daken van de scholen wordt het regenwater opgevangen in een reservoir voor het onderhoud, het toiletgebouw en voor irrigatie tijdens het droogseizoen. De toegang tot zuiver drinkwater en sanitatie is verzekerd voor de gemeenschap.

KLIMAATACTIE

SDG 13: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Haïti behoort tot de meest kwetsbare landen van de klimaatwijziging. Door de opwarming van de aarde neemt de intensiteit van tropische stormen en grondverschuivingen toe. Hierdoor stijgt de frequentie van de ziektes die overgebracht worden via besmette waterbronnen, waaronder cholera.

Tijdens sensibiliserende activiteiten worden de dorpelingen op de hoogte gebracht over de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming.

PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

SDG 17: versterk het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk engagement voor internationale partnerschappen en samenwerking.

FINADO vzw werkt sinds 1998 samen met plaatselijke, erkende partnerorganisaties.

Meer informatie: