Brief van het OCNH (Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti) over het Dermalog-contract

Enkele jaren geleden, sinds het Petrocaribe-schandaal, is er in Haïti een sociale beweging ontstaan tegen corruptie. Vermoedelijk is er ook corruptie in het spel i.v.m. de nieuwe identiteitskaarten, waarvoor een contract werd afgesloten met de Duitse firma Dermalog. Het is een extreem gevoelig dossier vanwege het mogelijke misbruik voor verkiezingsfraude. Vanuit juridisch oogpunt had het Haïtiaanse parlement dit moeten opvolgen en een standpunt moeten innemen, maar dat is niet gebeurd.

AlterPresse, “Réseau Alternatif Haïtien d’Information”, bericht op 17 november 2020: De “Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti ” (OCNH, Burgerorganisatie voor een nieuw Haïti) roept de Duitse autoriteiten op tot een onderzoek naar de zaak Dermalog.

https://www.alterpresse.org/spip.php?article26408#.X7Y4YShKg1I

Het artikel ingekort:

De Duitse firma Dermalog zou een contract hebben ondertekend, i.v.m. de invoering van nieuwe nationale identiteitskaarten, dat in strijd is met de wet op de aanbestedingen. De anti-corruptiecommissie van de senaat in Haïti heeft ernstige vermoedens van corruptie in verband met de gunning van dit contract.

De OCNH stelt dit aan de kaak in een open brief aan de Duitse ambassadeur in Haïti, Jens Kraus-Massé. De organisatie pleit voor een onderzoek door de Duitse autoriteiten in afwachting van de uitspraak van de Haïtiaanse justitie.

Jens Kraus-Massé

De nieuwswebsite “Rezo Nòdwès | L`actu à chaud !” publiceerde de brief. Die is ondertekend door Camille OCCIUS, algemeen coördinator van OCNH en gaat over het contract van Dermalog met de Haïtiaanse politieke partij aan de macht: Tèt Kale (PHTK). (“Tèt Kale” betekent “kaalhoofdig” in het Haïtiaans Creools, Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_T%C3%A8t_Kale_Party )

De brief, ook lichtjes ingekort:

Maandag 16 november 2020

Aan Zijne Excellentie de heer Jens Kraus-Massé
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Haïti

Excellentie,

De Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH), trouw aan haar missie tegen corruptie, wil beleefd maar resoluut het volgende onder uw aandacht brengen:

1. DERMALOG, een Duits bedrijf, is gezwicht voor de grillen van de Haïtiaanse autoriteiten en heeft zich gecompromitteerd door een contract te ondertekenen en uit te voeren dat geen enkele juridische vereiste respecteert;

2. Dat contract is ondertekend door de heer Jean François KIPP, vertegenwoordiger van Dermalog op het Afrikaanse continent;

3. Er is geen verblijfsvergunning voor de heer Jean-François Kipp gevonden in het gunningsdossier;

4. De aan hem verleende volmacht en de juridische documenten van Dermalog zijn niet gelegaliseerd door de Ambassade van Haïti in Duitsland, noch voor authentiek verklaard door het Haïtiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Geloofsgemeenschappen;

5. De aanbestedingswet werd geschonden, de fundamentele principes inzake de gunning van overheidsopdrachten werden niet gevolgd noch gerespecteerd;

6. Na de onwettigheid en de onregelmatigheid van het bovengenoemde contract te hebben vastgesteld, heeft de Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA, de hoogste administratieve rechtbank) in april 2018 twee ongunstige adviezen uitgebracht en het ontwerpcontract teruggestuurd naar het Ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid, om het te herzien;

7. Via zijn soevereine Ethische en Anti-Corruptiecommissie meldde de Senaat in een voorlopig onderzoeksrapport vermoedens van ernstige fouten en verduistering;

8. Gezien de onregelmatigheden bij de gunning van het contract, heeft de OCNH, met een dagvaarding van 21 april 2020, de Haïtiaanse staat opgeroepen een einde te maken aan het productieproces van de illegale identiteitskaarten;

9. Op 10 juni 2020 diende ze een klacht in tegen de personaliteiten die de Haïtiaanse staat vertegenwoordigden i.v.m. het financieringsplan en rechter Matthieu Chanlate werd aangesteld om het onderzoek te leiden;

10. Op 15 juli 2020 heeft de organisatie ter bevordering en verdediging van de mensenrechten een aanvullend verzoekschrift ingediend;

Ondanks al deze geschillen en aantijgingen van corruptie, werkt DERMALOG verder, ondanks het feit dat het dossier aanhangig is bij de onderzoeksrechter;

Overtuigd van medeplichtigheid van de firma Dermalog aan corruptie door de Haïtiaanse autoriteiten, vraagt ​​de OCNH een onderzoek over deze kwestie bij de Duitse autoriteiten, de pers en het Duitse maatschappelijk middenveld, dit in afwachting van de rechtspraak door de Haïtiaanse justitie.

In de hoop op een positieve reactie stuurt de OCNH u, meneer de Ambassadeur, zijn respectvolle groeten.

Camille OCCIUS, algemeen coördinator

Kopies aan: Transparency International, de Europese Unie, de Groep staten tegen corruptie (GRECO) en de Duitse pers

Camille OCCIUS
Logos

Het antwoord van de Duitse firma, de Duitse ambassade en de EU-delegatie in Haïti is stilte en onverschilligheid. “Het contract van Dermalog met Haïti is een privécontract, we hebben er niets mee te maken, we hoeven er niets over te vertellen.” Er is ook geen sterke druk vanuit Duitsland of Europa.

Toelichting door Colette Lespinasse, in een mail aan de CoEH (Coordination Europe-Haïti)

OCNH is een bekende mensenrechtenorganisatie in Haïti en ze houdt regelmatig toezicht op wat er gebeurt met de Dermalog-identiteitskaart, die de overheid onlangs op nationaal niveau heeft opgelegd, met uitsluiting van alle andere identiteitsdocumenten.

Colette-Lespinasse
Colette Lespinasse

In een ontmoeting op 25 oktober 2019 met de toenmalige Duitse ambassadeur in Haïti, de heer Manfred Auster, heb ik de betrokkenheid aangekaart van een Duits bedrijf in dit dossier, dat aanzien wordt als een corruptieschandaal. Hier is wat ik in mijn rapport over dit gesprek schreef.

“De ambassadeur zei dat de Duitse ambassade in Haïti hierin geen enkele rol speelde. Maar toen de pers erover begon te schrijven heeft hij een ontmoeting gehad met de mensen van Dermalog. Hij zegt dat Dermalog een bekend bedrijf is in Duitsland en dat het werk dat het in Haïti doet technisch gezien in orde is. Maar hij geeft toe dat het bedrijf roekeloos was in het ondertekenen van een contract zonder aanbesteding en zonder de toestemming van de Cour Supérieure des Comptes (het Rekenhof), dat twee negatieve adviezen had uitgebracht. Hij zei ook dat hij geloofde dat het bedrijf te goeder trouw was en dat hij niet op de hoogte was van al de politieke kwesties die erachter schuilgaan. Volgens hem had Dermalog vragen gesteld over die twee negatieve beoordelingen, maar kreeg het te horen dat het een veiligheidszaak was en dat het niet nodig was om er rekening mee te houden. Hij is van mening dat het bedrijf onvoorzichtig was, maar niet betrokken is bij enige corruptie in verband met deze zaak. Ik vroeg of het voor het bedrijf veilig was te blijven werken tijdens de huidige instabiele situatie in Haïti. ‘Ik weet het niet zeker’ antwoordde hij.

Op mijn vraag over de twee miljoen dollar die vervolgens via banken in Turkije of Tunesië aan het bedrijf werden overgemaakt, terwijl de eerste transacties werden gedaan door bekende banken in Haïti en rechtstreeks naar Duitsland, antwoordde de ambassadeur niet op de hoogte te zijn.”

De vrouw van president Jovenel Moise is nauw betrokken bij dit dossier. Zij was degene die de eerste stappen zette en die voor Dermalog zou hebben gekozen. Ze was erbij toen het contract werd ondertekend, wat blijkbaar op Frans grondgebied plaatsvond. Ze had dat lange tijd ontkend, tot foto’s het tegendeel bewezen. Om zijn vrouw, die geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft in het bestuur van de staat, een beetje te beschermen tegen terechtwijzingen in dit dossier, bekende de president dat hij het was die de beslissingen had genomen. Maar ook hij heeft niet dat recht. Er zit dus wel een en ander verborgen achter dit dossier.

Volgens de informatie die we uit andere bronnen verkregen, had de Cour Superieure des Comptes (het Rekenhof) tweemaal geweigerd akkoord te gaan met dit contract omdat onder het presidentschap van Martelly al 70 miljoen dollar was geïnvesteerd in het project “identiteitskaarten”. Met geld uit het Petrocaribe-fonds had de regering van Martelly een contract van 70 miljoen dollar ondertekend met de Amerikaans-Venezolaanse firma  Smartmatic, om alle Haïtianen te identificeren. Die firma had beloofd de operatie in minder dan zes maanden af ​​te ronden, maar daar kwam niets van terecht. Integendeel, het lijkt erop dat het bedrijf zelfs het vroegere systeem heeft verknoeid, zodat het moeilijk was om er kieslijsten mee op te stellen. Daarom zou Jovenel Moise, toen hij aan de macht kwam, haastig een ​​nieuw contract ondertekend hebben met een ander bedrijf, met het argument dat er een noodsituatie was op het gebied van de nationale veiligheid. Dan moet hij wel het advies inwinnen van het Rekenhof, maar hoeft hij het niet te volgen. Het Rekenhof had geweigerd omdat het geen verslag had gekregen over het beheer van de reeds betaalde 70 miljoen.

Logo CoEH
Logo CoEH

Dat is wat ik weet over dit dossier. Merk op dat de lokale organisaties veel nadruk leggen op de firma Dermalog, zonder nog over Smartmatic te spreken.

Colette Lespinasse, CoEH-vertegenwoordiger in Haïti

Echtgenote Jovenel Moise

Lees ook:

https://www.cncd.be/Haiti-Stop-au-silence-et-a-la