Druk op diplomatie neemt toe over situatie in Haïti, een overzicht

In Le Soir van 14 mei verscheen een oproep vanwege de Belgische Franstalige universitaire wereld, die partnerschappen heeft met Haïti. Ze roepen de Europese parlementariërs op tot een resolutie in verband met de catastrofale situatie in Haïti.
Op 18 mei een resolutie in het Europees Parlement waarin verontrust uitgekeken wordt naar  eventuele verkiezingen.
Op 20 mei opnieuw in het Europees Parlement een resolutie betreffende de actuele situatie met een verwijzing naar het referendum over de grondwet van 27 juni 2021.
Intussen stelde ook Wouter  De Vriendt van Groen parlementaire vraag 291 aan Mevr. Sophie Wilmès i.v.m. de alarmerende situatie in Haïti.
Op de website van Amnesty International kwam een oproep voor Milostène Castin, verdediger van boerenfamilies in het Noordoosten van Haïti, gerelateerd aan landroof en dus ook aan onveiligheid en straffeloosheid.
En tenslotte, voor zover we weten, kwam er een Stop silence Haïti 2 oproep. Meer dan 160 Haïtiaanse, Europese, Latijns-Amerikaanse, Canadese en Afrikaanse organisaties (vakbonden, NGO’s, verenigingen, boerenbewegingen, feministen, burgers) roepen op tot een verandering van de internationale politiek ten aanzien van Haïti.
We mogen niet té vroeg juichen, maar op 7 juni liet de Voorlopige Kiescommmissie, verantwoordelijk voor het organiseren van kiesverrichtingen, het referendum voor onbepaalde tijd uitstellen.

Aan onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement

Wij zijn professoren, onderzoekers en administratieve agenten van de Franstalige universiteiten in België. Onze instellingen werken sinds meer dan twintig jaar samen met onze Haïtiaanse collega’s. Van geneeskunde tot landbouw over sociale wetenschappen, landinrichting, toegang tot water,  milieubeheer, seismologische risico’s, enz.  hebben velen van ons projecten ontwikkeld in onderzoek en onderwijs, waarvan de resultaten het land kunnen helpen bij de aanpak van de vele structurele problemen. Natuurlijk heeft niet alles altijd goede resultaten opgeleverd, maar elk project bracht zijn deel concrete resultaten op, minimaal de hoop op vooruitgang inzake minder kwetsbaarheid, minder armoede, minder gevaar.

Deze gezamenlijke inspanningen op lange termijn, lopen gevaar door de catastrofale politieke en sociale situatie die het land doormaakt en waarbij de internationale gemeenschap heel stil blijft. Het is door het dagelijks nemen van risico’s dat onze collega’s erin slagen om hun cursussen te geven en onderzoek te doen. De strategieën  om onaangekondigde gewapende versperringen te vermijden bestaan eruit om nooit op hetzelfde uur te vertrekken, om nooit dezelfde weg te nemen naar de universiteit, om constant waakzaam te zijn en verbonden te blijven met de sociale netwerken die schietpartijen of hinderlagen signaleren. Verschillende collega’s van de Haïtiaanse Staatsuniversiteit waren reeds het slachtoffer van ontvoeringen tegen losgeld, zonder reactie van de politieke macht. De situatie is zeker nooit gemakkelijk geweest in Haïti, maar vandaag ontmoedigen onze collega’s ons om op missie te komen voor opvolging van de lopende projecten : ‘Kom niet, het is te gevaarlijk’. 

«A nos représentants au Parlement européen» – Le Soir Plus

Crisis: In tegenstelling tot de Verenigde Staten is het Europees parlement verontrust over eventuele verkiezingen in de huidige omstandigheden in Haïti

Om een einde te kunnen stellen aan de veralgemeende straffeloosheid in Haïti, raadt het Europees parlement aan om een transitieproces in te leiden, beheerd door sociale organisaties en organisaties van het Haïtiaans middenveld.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten van Amerika heeft het Europees parlement in een voorstel van resolutie over de situatie in Haïti op 18 mei zijn bezorgdheden helder uitgedrukt  over de omstandigheden waarin zich in 2021 een ongrondwettelijk en onwettig referendum en verkiezingen zouden worden gehouden.

De democratische oefening kan niet gebeuren in een klimaat van geweld, onveiligheid en veralgemeende corruptie onderlijnt het Europees parlement. Het EP herinnert eraan hoe in dit jaar de in het vooruitzicht gestelde verkiezingen als ongerechtvaardigd worden ervaren door een groot deel van de nationale bevolking. 

Het Europees parlement veroordeelt sterk ‘elke politieke inmenging door vreemde machten, in de eerste plaats deze van de Verenigde Staten van Amerika, in het leven van het land, om tot elke prijs een regering aan de macht te houden die gunstig is voor hun geostrategische belangen en die van hun  bedrijven.

https://www.alterpresse.org/spip.php?article27035#.YMj_-KgzaUk

Het Europees parlement heeft op 20 mei 2021 een resolutie gestemd over de actuele situatie in Haïti

Het Europees parlement dringt er bij de Haïtaanse regering op aan  om de geamendeerde grondwet van 1987 te respecteren. In het bijzonder het artikel 284.3 dat bepaalt dat elke volksraadpleging die de bedoeling heeft de grondwet te wijzigen door middel van een referendum, formeel verboden is.

De resolutie werd aangenomen met een verpletterende meerderheid op donderdag  20 mei 2021 : 639 stemmen voor, 23 tegen en 31 onthoudingen.

De voorgestelde grondwettelijke hervorming zou teveel macht concentreren bij de uitvoerende macht, is de kritiek van het Europees parlement, dat ook herinnert aan de beslissing van de Europese Unie van 6 mei 2021 om de organisatie van het referendum voorzien voor 27 juni 2021 in Haïti niet te financieren.

https://www.alterpresse.org/spip.php?article27036#.YMkF8KgzaUk

Wouter De Vriendt aan Mevr. Sophie Wilmès

HAÏTI: MENSENRECHTENVERDEDIGER IN GEVAAR

28 mei 2021, Indexnummer: AMR 36/4192/2021

Milostène Castin verdedigt de rechten van boerenfamilies in het noordoosten van Haïti, die te maken kregen en krijgen met landroof, ontheemding, corruptie en gewelddadige aanvallen. Door zijn activisme is Mr. Castin talloze keren aangevallen en geïntimideerd. Eind 2020 losten gewapende mannen herhaaldelijk geweerschoten op zijn woning en sloegen ze de ramen in. Een niet-geïdentificeerde man probeerde ook herhaaldelijk een van zijn kinderen van school op te halen in wat volgens de heer Castin ontvoeringspogingen waren. Op 12 mei 2021 ontving de heer Castin een doodsbedreiging. We eisen dat de autoriteiten hem beschermen, volgens zijn wensen. Ga voor actie naar de website van Amnesty International: 

https://www.amnesty.org/fr/documents/amr36/4192/2021/fr/