Haïti/Dominicaanse Republiek: De bouw van een muur aan de grens verontrust organisaties in beide landen

Auteur: Colette Lespinasse, 17 maart 2022, vertaald door Guy Clymans | Bron: https://www.coeh.eu/fr/haiti-republique-dominicaine-la-construction-dun-mur-a-la-frontiere-preoccupe-des-organisations-dans-les-deux-pays/

Op 21 februari 2002 begon de Dominicaanse overheid met veel tamtam de bouwwerken van een elektrische muur van ongeveer 380 kilometer lang op de grens met Haïti. De eerste fase van dit project startte in het Noorden, nabij Dajabon, en omvat de bouw van 54 kilometer structuren in gewapend beton en metaal, 19 controletorens, 10 toegangspoorten voor patrouilles en een hele batterij aan “moderne technologie voor de controle en herkenning van personen”, het geheel voor een waarde van 1,750 miljoen pesos (ongeveer 26 miljoen vijfhonderdduizend euro).

Reeds lang voor de aankondiging van dit geweldige project, waren de Dominicanen begonnen met het oprichten van een betonnen muur op het niveau van Elias Pinas, niet ver van Belladère, in het Centraal Departement. De controle van de migratie- en handelsstromen, de smokkel, de drug- en mensenhandel behoren tot de argumentatie om dit project te rechtvaardigen. Volgens informatie in de pers, werd de Haïtiaanse overheid slechts op de hoogte gesteld van dit project bij een telefoongesprek met de eerste minister, op de vooravond van de aanvang van de werken.

Op 21 februari 2002 begon de Dominicaanse overheid met veel tamtam de bouwwerken van een elektrische muur van ongeveer 380 kilometer lang op de grens met Haïti. De eerste fase van dit project startte in het Noorden, nabij Dajabon, en omvat de bouw van 54 kilometer structuren in gewapend beton en metaal, 19 controletorens, 10 toegangspoorten voor patrouilles en een hele batterij aan “moderne technologie voor de controle en herkenning van personen”, het geheel voor een waarde van 1,750 miljoen pesos (ongeveer 26 miljoen vijfhonderdduizend euro).

Reeds lang voor de aankondiging van dit geweldige project, waren de Dominicanen begonnen met het oprichten van een betonnen muur op het niveau van Elias Pinas, niet ver van Belladère, in het Centraal Departement. De controle van de migratie- en handelsstromen, de smokkel, de drug- en mensenhandel behoren tot de argumentatie om dit project te rechtvaardigen. Volgens informatie in de pers, werd de Haïtiaanse overheid slechts op de hoogte gesteld van dit project bij een telefoongesprek met de eerste minister, op de vooravond van de aanvang van de werken.

Deze beslissing van de Dominicaanse regering werd niet unaniem aanvaard, noch in de schoot van de regeringspartij, noch door de middenveldorganisaties van de twee landen. Veel stemmen hebben zich zowel in Haïti als in de Dominicaanse Republiek laten horen om de beslissing te veroordelen. “Muren scheiden, bruggen verbinden. », schreef het dagblad Acento Dom in een editoriaal op 21 februari 2022. Van zijn kant veroordeelde ook de GARR, een Haïtiaanse organisatie voor de promotie en de verdediging van de rechten van de migranten in een communiqué deze beslissing: “De oprichting van deze muur verontrust de GARR, want deze betekent een obstakel voor de dynamiek aan de grens en voor de bestaande verhoudingen tussen het Haïtiaanse en het Dominicaanse volk, die proberen samen te leven in vrede en harmonie”, schreef deze organisatie.

De Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la Republica Dominicana, een platform van organisaties rond het migratiethema, heeft zijn verontwaardiging over dit project uitgesproken. In plaats van een muur, roept zij de Dominicaanse regering op om bij voorkeur maatregelen te nemen om de twee volkeren aan te moedigen om in broederlijkheid te leven, zoals dat in vele landen het geval is.

« De bouw van een muur aan de Dominicaans-Haïtiaanse grens zal de illegale migratie niet stoppen, noch de georganiseerde misdaad of de mensenhandel”, betreurde de Mesa Nacional para las Migraciones. “Wat belangrijk is aan de Haïtiaans-Dominicaanse grens, is geen scheidingsmuur, maar vooral de versterking van de solidariteit tussen de twee landen. Laten we bij voorkeur de muur van de vriendelijkheid en de goede nabuurschap bouwen”, schreef de organisatie nog.

De beslissing van Luis Abinader, de huidige Dominicaanse president, om deze door de nationalisten lang gekoesterde droom waarover meerdere van zijn voorgangers hebben geaarzeld, te realiseren, is een grote verrassing. Inderdaad, het aan de macht komen van deze president had grote verwachtingen opgewekt voor belangrijke vorderingen in de relaties tussen de twee landen. Zijn inaugurale rede, alsook de aanwezigheid in zijn regering van meerdere persoonlijkheden, bekend om hun standpunten ten voordele van de rechten van de Haïtiaanse migranten en van een beter begrip van het migratiefenomeen, hadden gesuggereerd dat de nieuwe machthebbers anders zouden handelen dan hun voorgangers en zouden bijdragen in de versterking van de relaties tussen de twee landen.

Dit is jammer genoeg niet het geval. Sinds hij aan de macht kwam, werden de gedwongen repatriëringen opgedreven tot het niveau van een ernstig schandaal zoals dat einde 2021 het geval was met de arrestaties en de deportaties van gehospitaliseerde personen en van Haïtiaanse vrouwen, die zwanger waren of zelfs op het punt stonden te bevallen.

Ondanks deze trieste beslissing zijn de organisaties die betrokken zijn bij initiatieven om de goede betrekkingen tussen de twee landen te versterken, niet gestopt met werken. Sinds begin 2022 hebben verschillende Haïtiaanse en Dominicaanse organisaties activiteiten aangekondigd om de Haïtiaanse en Dominicaanse volkeren dichter bij elkaar te brengen. De meeste van deze activiteiten, waarvan sommige financiering hebben gekregen van de Europese Unie, zijn cultureel van aard en actoren van beide kanten van het eiland zijn erbij betrokken. Tegelijkertijd gaan de maatschappelijke organisaties die aan de grens opereren of de rechten van migranten verdedigen, ook door met hun gezamenlijke inspanningen.