Persnota van CRAN of Cellule de Réflexion et d’Action Nationale

Vertaling door Rhoddy Petit

In het verleden vertaalden we al vaker een persbericht of open brief van CRAN als een dringende oproep van positieve krachten in Haïti aan Haïtiaanse politici, overheid en instellingen, ook internationale, om oplossingen te bieden aan de onaanvaardbare leefomstandigheden van de meerderheid van de Haïtiaanse bevolking. Het betreft vooral veiligheid, gerechtigheid, democratie en een vredevol samenleven. CRAN roept iedereen op tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid in het belang van het land en het volk.

Persnota – CRAN – zondag 15 mei 2022

Vandaag zondag, 15 mei, kwam CRAN bijeen om na te denken over de situatie in het land. Gedurende enkele maanden kwam CRAN wel bijeen, maar zonder zich openbaar uit te spreken of te publiceren. In een situatie van onrust is het niet gemakkelijk om verstandige uitspraken te doen die ook dingen voor elkaar krijgt. Maar in de huidige situatie kunnen we niet langer zwijgen. Te veel gebeurtenissen volgen elkaar op en creëren een situatie die echt onaanvaardbaar is, omdat ze de basis zelf van het sociaal leven vernietigt.

  • Het respect voor het leven is verdwenen. De laatste gebeurtenissen, de oorlog tussen Croix des Bouquets en Bitte Boyer, evenals de vele bloedbaden uit het verleden (Croix Bossales, Martissant, Carrefour Feuilles, Cité Soleil, Bélair, enz.), de keten van ontvoeringen en de bloedbaden aangericht in o.a. La Plaine du Cul-de-Sac, illustreren dit duidelijk. Waar hebben deze jonge mensen geleerd om mensen zoals zijzelf zonder aarzeling te doden en te vermoorden? Verschillende bloedbaden hebben voorbereid waar we vandaag getuige van zijn. Wat kunnen we in de toekomst verwachten als er niets wordt gedaan?
  • Het respect voor de mensenrechten is verloren gegaan. Het recht om in een huis te wonen … dat kunnen we vergeten. Het recht om in veiligheid te leven … bestaat niet meer. Het recht van kinderen om zonder angst naar school te gaan … dat kunnen we vergeten. Het recht om zich vrij te verplaatsen in eigen land … we praten er niet meer over.

Het rijk van de terreur en de angst vestigt zich meer en meer. Waar gaat het land naartoe? Dit land heeft veel meegemaakt, maar waar we nu staan, had niemand gedacht dat we op dit punt zouden kunnen komen. Waar zijn de verantwoordelijke autoriteiten die de plicht hebben om de situatie vastberaden in handen te nemen? CRAN stelt zich de vraag: Waar zijn de overheidsinstanties? Ze zien het niet; ze spreken zich niet uit; de bevolking wordt aan zichzelf overgelaten. We verwachten concrete acties van de autoriteiten.

  • De staat (op alle niveaus, van de gemeente tot de centrale staat) moet al zijn krachten mobiliseren om de slachtoffers ter hulp te komen. Het mag moeders met kinderen onder hun hoede, niet laten overnachten op openbare pleinen, op markten of in scholen. De staat moet alle middelen mobiliseren die tot zijn beschikking staan om de bevolking in nood te helpen.
  • De politie moet mobiliseren om hen te bestrijden die de bevolking aanvallen, die huizen plunderen, doden en moorden. We complimenteren de politie die grote inspanningen heeft geleverd tijdens de laatste evenementen in Bitte Boyer en Croix des Missions.
  • De staat die ons bestuurt, als het een echte staat is, moet een plan ontwikkelen om de veiligheid in het land te herstellen. Te veel gebieden leven niet meer in vrede en rust. Burgers worden gedwongen om in stress en angst te leven. Welke autoriteit of politicus zou hiervan kunnen profiteren? Welke kandidaat bij de verkiezingen zou zijn verkiezingsoverwinning willen baseren op angst, illegaliteit, geweld en criminaliteit?
  • De staat moet de wapens op het Haïtiaans grondgebied controleren; hij moet een einde stellen aan de wapentrafiek. Dit is de verantwoordelijkheid van de staat. We moeten stoppen tolerant te zijn ten opzichte van degenen die in wapens en munitie handelen om de oorlog in de wijken aan te wakkeren en de controle over gebieden te waarborgen.
  • De strijd tegen onveiligheid en criminaliteit vereist dat er een vastberaden Justitie is in haar verantwoordelijkheden. Ja, u, rechters, griffiers en leden van de rechterlijke macht, staat in de frontlinie van de strijd tegen onveiligheid en straffeloosheid, in samenwerking met de politie, die een assistent is van justitie. Was het niet om dit doel dat u besloot de wetgeving en het recht te bestuderen, opdat de wet zou zegevieren?
  • Ten slotte moet er ook sociale rechtvaardigheid zijn in het land. Ieder mens moet waardig kunnen leven.

Hoewel we de grote inspanningen van de politie waarderen, voelen we ons ongemakkelijk als we horen dat er een alliantie is geweest met andere bendes die ook vechten voor hun grondgebied om de vrede te herstellen. Zouden de overheidsinstanties een oorlog voeren tussen bendes in de wijken en misschien – later – in sommige gemeenten van het land?

Onder deze omstandigheden lijkt de toekomst van het land niet duidelijk.

CRAN veroordeelt ten stelligste politici die verdeeldheid, misdaad, wapenhandel en dood in het land aanmoedigen, omdat ze hopen op een zeker voordeel op het gebied van macht. Justitie moet iedereen arresteren wiens namen in deze omstandigheden worden genoemd.

CRAN nodigt elke burger uit om het belang van het land boven persoonlijke belangen te stellen. Geef het land niet over aan oneerlijke politici. Het publiek weet heel goed welke politicus welke bende in welke wijk steunt. Let op en voorkom dat ze de macht grijpen.

CRAN roept de internationale gemeenschap op, en in het bijzonder de CORE-groep  tot meer oprechtheid en transparantie. Ook al is het hen te doen om de belangen van hun respectieve landen te behartigen. Welk voordeel kan worden gehaald uit een Haïti dat vatbaar is voor banditisme, corruptie en geweld?

CRAN herhaalt: de tijd is niet rijp voor verkiezingen in het land. De veiligheid van de burgers is een prioriteit.

Voor CRAN

Mr. Rateau Jean Ulrick, ASOKOPEG, cell. 3694 4450

Mr Louicy Niclais, SOHARED, cell. 3714 0024

Mr. Pierre Yoldy Clermont, TKL Delmas

Mr Chrisnel Dorsainvil, CREE, cell. 3727 4593

Mevr. Marie Josée Désir, Emmaus

Mevr. Lorna Telusma, Emmaus

Mr. Bellony Louis-Francois

 Mevr.  Merisier Jolinat, TKL Delmas

P. Jan Hanssens, cicm, coordonnateur, cell. 4084 3139