Haiti: een opgeofferde bevolking

Bron: Collectif Haïti de France. Persmededeling # 2023-01. Vertaald door Rhoddy Petit.

21 ter Rue Voltaire
75011 Parijs
Tel : 01 43 48 31 78
contact@collectif-haiti.fr
www.collectif-haiti.fr

Parijs, 3 maart 2023.

Jarenlang hebben het Collectif Haïti de France, zijn 65 aangesloten verenigingen en 50 individuele leden, in permanente verbinding en solidariteit met hun Haïtiaanse partners, Haïti op een onverbiddelijke manier zien vervallen in een ongekende politieke, economische en sociale chaos.

Al bijna 3 jaar wordt de bevolking systematisch geterroriseerd door gewapende bendes die de hoofdstad Port au Prince en enkele provinciesteden onder elkaar verdelen. Ze ontvoeren, verkrachten, gijzelen en doden elke dag straffeloos en met onthutsend gemak. Het schooljaar kon niet starten in september 2022 en gezinnen, uit elkaar gerukt en gedwongen werkloos, worden geconfronteerd met extreem geweld, groepsverkrachting, seksueel geweld en voedselonzekerheid omdat ze zich niet vrij kunnen bewegen. Toegang tot gezondheid, water en onderwijs is onder deze omstandigheden praktisch onmogelijk.

Het laatste UNICEF-rapport, gepubliceerd op 9 februari 2023, hekelt de erger wordende onveiligheid: “in de afgelopen 4 maanden zijn 72 scholen het doelwit geweest van geweld en diefstal, vorig jaar waren het er 8 in dezelfde periode. In de eerste 6 dagen van februari zijn 30 scholen gesloten omwille van geweld in de stedelijke gebieden. Terwijl één op de vier scholen sinds oktober vorig jaar gesloten bleef door de onveiligheid. Bendes plunderen de schoolgebouwen en verkopen alles.”

Zonder scholing, zonder opleiding, evolueren jongeren in dit land (de leeftijdsgroep van 0-24 jaar vertegenwoordigt 52% van de bevolking) richting een bepaalde acculturatie, velen van hen sluiten zich aan bij de bendes of ontvluchten het land.

Haïtianen met kinderen vertrekken, verlaten Haïti per boot met duizenden, voor een onzeker elders, anderen doorkruisen Latijns- en Midden-Amerika te voet, met de bus, om de Verenigde Staten, Canada of Frankrijk te bereiken, vaak op gevaar voor eigen leven. Deze migratie vindt al 3 jaar plaats en is toegnomen sinds de Verenigde Staten vorige maand besloten om 30.000 immigranten per jaar toe te laten en deze mogelijkheid ook open te stellen voor Haïtianen. Hoewel er drastische voorwaarden worden opgelegd, wekte dit veel valse hoop. Deze migraties zullen opnieuw leiden tot braindrain, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn.

Bij deze desastreuze vaststellingen voegt zich een ongekende politieke chaos:
Inderdaad, sinds 9 januari is het land zonder president, zonder senatoren, zonder afgevaardigden, zonder burgemeesters, zonder legitiem verkozen functionarissen. Dit is een uitzonderlijke situatie in de wereld! We stellen een verstoorde werking vast van instellingen als justitie, politie, onderwijs, gezondheidszorg bij gebrek aan politieke wil en het niet respecteren van de grondwet van 1987. Lokale verenigingen doen opmerkelijk werk en mensenrechtennetwerken klagen deze gebreken onophoudelijk aan. Dit sterkt ons in onze voortdurende steun aan en versterking van het maatschappelijk middenveld.

Premier Ariel Henry, die aan het hoofd staat van deze de facto regering, werd niet verkozen en in de vele demonstraties eist de bevolking zijn vertrek. De overeenkomst van 21 december 2022, geïnitieerd door hem en het Integrated Office in Haiti (BINUH) van de Verenigde Naties, ondertekend door persoonlijkheden uit het maatschappelijk middenveld en de economische sector, is verre van representatief voor de drijvende krachten van het land. De ondertekenaars van het Montana-akkoord, dat veel maatschappelijke organisaties samenbracht, waren er inderdaad niet bij betrokken. Het feit dat de OAS, de Europese Unie, Frankrijk, Spanje en Duitsland deze overeenkomst met belangstelling verwelkomen, is betreurenswaardig, het ontkent de soevereiniteit van het Haïtiaanse volk, dat waardigheid en respect verdient.

De de facto premier heeft onlangs de VN-Veiligheidsraad om een militaire interventie gevraagd om de bendes te bestrijden. De Haïtiaanse bevolking gelooft niet dat een externe militaire interventie de situatie kan oplossen, aangezien de voormalig talrijke VN-interventies in hun doelstellingen hebben gefaald en door Haïtianen regelmatig werden gecontesteerd. De huidige situatie is in feite het bewijs van hun ineffectiviteit.

De internationale gemeenschap is zich volledig bewust van alle mistoestanden, allerlei vormen van mensenhandel en mensenrechtenschendingen in Haïti, maar heeft moeite om effectieve oplossingen voor te stellen. De sancties door bepaalde landen tegen bepaalde personen, die ervan worden verdacht de bendes te financieren, hebben nog geen overtuigende resultaten opgeleverd.

Het is absoluut urgent om de bendes met de grootst mogelijke standvastigheid en met de nodige middelen te bestrijden.

Parallel aan de strijd tegen bendes is het van essentieel belang om een overgangsbestuur tot stand te brengen dat breekt met de huidige praktijken en de representatieve krachten van het maatschappelijk middenveld in al zijn diversiteit opneemt. Een bemiddelaar, een president of een premier van een CARICOM-land bijvoorbeeld, zou dan de missie kunnen opnemen om vrije en democratische verkiezingen voor te bereiden in vreedzame omstandigheden. We hopen dat de lopende missie naar Haïti, onder leiding van de premier van Jamaica, tot consensus zal leiden. Er is een politieke oplossing nodig, maar die zou ineffectief zijn als de bendes niet tegelijkertijd worden geneutraliseerd.

We moeten de balans opmaken van het drama dat zich in Haïti afspeelt. Niets zou erger zijn dan onverschillig te blijven voor de situatie van Haïti in een wereld waarin we meer dan ooit van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer de rechten van kinderen en van de democratie worden geschonden, wordt onverschilligheid misdadig.

Voor het Haïti Collectief van Frankrijk:
Ornella Braceschi
06 48 75 06 82
Voorzitter

Originele tekst: https://www.collectif-haiti.fr/communique-de-presse-2023-01/