Milieu: COP26 in Glasgow en klimaatchaos in Haïti

Door Anel DORLÉAN(1). Vertaald door Rhoddy Petit.

Meedoen aan COP 21 voor het plezier… De Haïtiaanse staat hult zich in stilte, op dit moment blijft er slechts 12.000 ha. over van het 32.000 ha grote Forêt des Pins en 600 ha van de het 2000 ha grote Parc National La Visite. Deze situatie is gelijkaardig voor het grootste natuurpark in het Caribisch gebied, namelijk het Parc Macaya, dat sinds het einde van het project gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) aan zijn lot is overgelaten. Wat het waterbeheer betreft, heeft de Haïtiaanse staat geen maatregelen genomen in uitvoering van het decreet van 8 oktober 1992 om vijftien waterbronnen, die het grootstedelijk gebied van veilig water voorzien, uit te roepen tot openbaar nut. De biodiversiteit in Haïti krimpt voortdurend.

P-au-P., 05 november 2021 [AlterPresse / EcovertHaiti] — De 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties begint in Glasgow, Schotland, terwijl Haïti 29 jaar na de ondertekening van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) in klimaatchaos dreigt te vervallen.
20 Jaar na het organiseren van de eerste conferentie van de Verenigde Naties over het milieu in Stockholm, Zweden in 1972, waarin de landen van het Zuiden hun recht op ontwikkeling opeisten met het argument dat hun milieuproblemen worden veroorzaakt door hun onderontwikkeling.
De wereldleiders kwamen van 3 tot 14 augustus 1992 bijeen in Rio de Janeiro in Brazilië voor een nieuwe top om de vooruitgang op milieugebied te beoordelen.
Deze nieuwe Earth Summit markeerde een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van duurzame ontwikkeling door het aannemen van de Rio Declaration on Environment and Development, bestaande uit 27 principes.

Deze top heeft het mogelijk gemaakt een actieprogramma voor de 21e eeuw aan te nemen, Agenda 21, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de concrete toepassing van de beginselen van de verklaring in de verschillende sectoren (gezondheid, huisvesting, verontreiniging van de zee, beheer van de zee, bossen en bergen, woestijnvorming, beheer van watervoorraden en sanitaire voorzieningen, agrarisch beheer, afvalbeheer).

Deze top heeft het ook mogelijk gemaakt verschillende internationale milieuverdragen aan te nemen, waaronder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), dat op 9 mei 1992 door 154 staten is geratificeerd en op 21 maart 1994 in werking is getreden.

Dit verdrag telt nu 197 lidstaten en het uiteindelijke doel is het voorkomen van menselijke activiteiten die gevaarlijk zijn voor het klimaatsysteem.

In 1997 ondertekenden sommige partijen bij het UNFCCC op 11 december 1997, tijdens de Derde Conferentie van de Partijen (COP3), het Protocol van Kyoto, een internationale overeenkomst die een aanvulling vormt op het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering met als doel de uitstoot van broeikasgassen in de ondertekenende landen, waaronder Haïti, te verminderen en sinds 1997 eenmaal per jaar samenkomt.

COP 26, dat op maandag 1 november 2021 in Glasgow in Schotland van start gaat, is een kans voor de staten om de inspanningen voor te stellen die zijn geleverd om de klimaatverandering te bestrijden.

Voor de Republiek Haïti is het alarmerend om op te merken dat het land in klimaatchaos dreigt te vervallen, aangezien de Haïtiaanse staat, 29 jaar na de ondertekening van het UNFCCC, er niet altijd in slaagt om de aanbevelingen van Agenda 21 uit te voeren met betrekking tot het beheer van de zee, bossen, bergen, watervoorraden, uit te voeren, afval en ga zo maar door.

Een eenvoudige observatie over de toestand van waterbronnen, rivieren, ravijnen, riolen, kust- en mariene ecosystemen en stroomgebieden geeft aan dat het land in crisis verkeert en dat we voor een doodlopende weg staan.

Zelfs de twee vochtige gebieden van dit biosfeerreservaat, namelijk het meer Trou Cayman en het meer Azuei,, die samen met de gebieden van het meer van Enriquillo een uitzonderlijke biologische waarde hebben, zijn niet onderworpen aan enige controle.

Deze situatie is hetzelfde voor het grootste natuurpark in het Caribisch gebied, namelijk Parc Macaya, dat aan zijn lot is overgelaten sinds het einde van het project gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), dat het mogelijk heeft gemaakt om agenten te werven om deze unieke plaats van biodiversiteit te beveiligen, maar nu zeer bedreigd is door menselijke activiteiten.

Het kustgebied van dit biosfeerreservaat is niet onderworpen aan controlemaatregelen, ondanks de sterke aanwezigheid van mangroves die helpen bij het opslaan van blauwe koolstof.

Op het gebied van waterbeheer heeft de Haïtiaanse staat geen maatregelen genomen ter uitvoering van het decreet van 8 oktober 1992 om vijftien waterbronnen uit te roepen van openbaar nut, die het grootstedelijk gebied van drinkwater voorzien.

De meeste straten van de hoofdstad in Haïti zijn omgetoverd tot vuilnisbelten in open lucht, die vaak ter plaatse worden verbrand, waardoor de gezondheid van bewoners van deze buurten en voorbijgangers in gevaar komt.

De biodiversiteit van Haïti blijft degraderen ondanks verschillende oproepen van Haïtiaanse milieuorganisaties aan de staat om een ecologische noodtoestand uit te roepen in de Haïtiaanse bossen.

Je vraagt je af hoe zulke onverantwoordelijke leiders de moed kunnen hebben om te reageren op internationale uitnodigingen over klimaat, als ze geen actie ondernemen om een klimaatnood- toestand in Haïti uit te roepen.
Sinds 1997 neemt Haïti deel aan de conferenties van de landen die het UNFCCC en het Protocol van Kyoto hebben ondertekend met als doel te werken aan CO2-reductie, maar lokaal is heel weinig gedaan.
Zeker, Haïti hoort niet bij de grootste vervuilers zoals China, India en de VS. Maar vanwege de aantasting van de ecosystemen in de bergen en in de beboste gebieden van het land hebben de effecten van klimaatverandering, waaronder de neerslagregimes en ongewone temperaturen, evenals de steeds frequentere extreme weersomstandigheden zoals droogte, cyclonen en aardbevingen, een toenemende impact op de landbouw, inclusief op de watervoorraden.
Op 1 november 2021, ter gelegenheid van de opening van Cop 25 over klimaat, verwelkomt Écovert-Haïti dit grootschalige wereldwijde evenement dat tot doel heeft de inspanningen te bundelen om de klimaatverandering te bestrijden en hekelt het de aanwezigheid van de Haïtiaanse staat vanwege zijn gebrek aan inzet in de strijd tegen klimaatverandering op het terrein.

(1) Ecoloog, Ing. in Ontwikkeling
Coördinator Onderzoek bij Ecovert-Haïti
Contact: ecoverthaїti02@gmail.com
Meer informatie: https://ecoverthaiti.net
Foto: Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC