Niemand anders dan een Amerikaanse President kan beter weten waarom Haïti in deze dramatische situatie verkeert

Open brief aan president Joseph Biden. Document overgemaakt aan AlterPresse op 29 oktober 2021. Vertaling door Rhoddy Petit.

Betreft: de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse leiders vaststellen bij het tot stand brengen van de tragische situatie in Haïti en eisen dat er een einde komt aan de Amerikaanse inmenging in Haïtiaanse binnenlandse aangelegenheden.

Mijnheer Joseph Robinette Biden,
President van de Verenigde Staten van Amerika
1600 Pennsylvania Avenue
NW Washington, DC 20500

Mijnheer de president,

Wij, de organisaties en persoonlijkheden die tekenen, betrokken bij het zoeken naar een Haïtiaanse oplossing voor de ernstige crisis die Haïti destabiliseert, sturen u deze brief om u te herinneren aan het niveau van verantwoordelijkheid van de Amerikaanse leiders bij het tot stand komen van de schandalige situatie in Haïti en eisen een einde van de Amerikaanse inmenging in Haïtiaanse binnenlandse aangelegenheden.

Niemand anders dan een Amerikaanse president zou beter kunnen weten waarom Haïti in zo’n dramatische staat verkeert. We willen echter wijzen op een aantal feiten die de verantwoordelijkheid van de imperialistische machten in het algemeen en de Verenigde Staten van Amerika in het bijzonder in de huidige multidimensionale crisis van Haïti benadrukken: het diplomatieke isolement gedurende 60 jaar na de overwinning van het inheemse leger (1802 en 1804) op de slavenhouders en kolonialistische legers, de plundering, de diefstal door de Amerikaanse regering van haar goudreserves op 17 december 1914, een voorbode van de manifeste wens om de controle over de rijkdom van het land over te nemen, een feit dat werd bevestigd tijdens de bezetting van Haïti van 1915 tot 1934, de vernietiging van Haïtiaanse instellingen na 1915, de slachtingen van weerstand biedende boeren van 1915 tot 1920, de onverschuldigde betaling aan Frankrijk van een vermeende onafhankelijkheidsschuld van 150 miljoen goudfrank, de verkwisting, recenter van ongeveer US $ 6,43 miljard door Bill Clinton en bondgenoten, na de aardbeving van 2010, en de geautoriseerde vlucht van 4,8 miljard dollar uit het Petrocaribe-fonds, het doordrukken van vooraf bepaalde staatshoofden. Zoveel feiten die de recente uitspraak van de Dominicaanse politicus Narciso Isa Condé bevestigen, namelijk: “Gedurende de 19de en 20ste eeuw en in de 21ste, de Verenigde Staten met Frankrijk … Haïti hebben vernietigd en de bevolking sterk verarmd.”

Bovendien hebben de toepassing van een reeks beleidsmaatregelen van inmenging, systematische destabilisering, plundering in medeplichtigheid met corrupte lokale elites en de niet-aflatende steun voor marionetten-, criminele maffiaregimes, opgezet door de verschillende Amerikaanse regeringen en hun instrumenten van overheersing (de VN, de OAS, het IMF, de Kerngroep), sterk bijgedragen aan de huidige ineenstorting van de Haïtiaanse staat. Erger nog, deze internationale en lokale maffia, die opereerde onder toezicht van ambassadeurs Michele J. Sison en Helen La Lime orkestreerde de gangsterisering van het land en creëerde deze vreselijke situatie die duizenden van onze Haïtiaanse broeders en zusters dwingt Haïti te verlaten, naar de Verenigde Staten te migreren, op de vlucht voor ellende, ontvoering, politieke vervolging.

Opgemerkt moet worden dat de zoektocht naar vrijheid en welzijn van het Haïtiaanse volk nooit is verzwakt. Niet in staat om dit welzijn thuis te vinden, koesteren Haïtianen de illusie die elders te vinden. Helaas bevestigt het beeld van onmenselijke behandeling onder de bruggen van de Rio Grande, een gedifferentieerde en discriminerende behandeling van Haïtiaanse migranten en vluchtelingen in vergelijking met de Cubanen in Miami of de Afghanen vandaag, eens te meer de hardnekkigheid van anti-Haïtiaans racisme op het niveau van het land dat beweert de grootste democratie ter wereld te zijn.

Mijnheer de president

De tijd voor een breuk is eindelijk aangebroken. Het is belangrijk om enerzijds te breken met het discriminerende gedrag van de Amerikaanse regering ten opzichte van Haïtiaanse vluchtelingen en hen met waardigheid te behandelen in overeenstemming met de internationale normen en daarom deze massale en standrechtelijke uitzettingen te stoppen, anderzijds om historische wrok te overwinnen door het recht op zelfbeschikking van het Haïtiaanse volk te erkennen, zoals bepaald in artikel 1 gemeenschappelijk voor de twee Verdragen “Alle volkeren hebben recht op zelfbeschikking. Op grond van dit recht bepalen zij vrij hun politieke status en zorgen zij in alle vrijheid voor hun economische, sociale en culturele ontwikkeling,”

In die zin voert het Haïtiaanse volk een legitieme strijd voor de radicale verandering van het politieke, economische en sociale maffiasysteem dat is opgezet om, ten koste van de hogere belangen van de achtergestelde volksmassa’s, de belangen van de imperialistische machten, de multinationals en de corrupte lokale elites te waarborgen. Het gaat er dus om deze onhoudbare en onaanvaardbare situatie om te keren door de afhankelijkheidsrelatie tussen de internationale gemeenschap en Haïti, met name tussen Haïti en de Verenigde Staten van Amerika, te herdefiniëren. De onuitsprekelijke Amerikaanse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Haïti, in totale veronachtzaming van het Verdrag van Wenen, vormt onder andere een groot obstakel voor de opbouw van een soeverein, welvarend Haïti, meester van zijn lot. Dit is een van de belangrijkste eisen van het Haïtiaanse volk in zijn strijd. Zoals uw aftredende speciale gezant, de heer Foote, opmerkt: “Wat onze Haïtiaanse vrienden echt willen, en wat ze nodig hebben, is de mogelijkheid om hun eigen pad uit te stippelen, zonder internationale marionetten en zonder bevoorrechte kandidaten, maar met echte steun voor dat pad. Ik geloof niet dat Haïti stabiliteit kan genieten zolang zijn burgers de waardigheid niet hebben om echt hun eigen leiders op een rechtvaardige en aanvaardbare manier te kiezen.”[3]

Mijnheer de president

De Haïtiaanse publieke opinie was verontwaardigd en verbijsterd toen ze het nieuws hoorden van de benoeming, als zaakgelastigde, van de heer Kenneth Merten, een ijverige aanhanger van het crimineel regime van PHTK, die zich, in weerwil van diplomatieke gewoonten, had opgeworpen als de advocaat van Michel Martelly. Een dergelijke aanduiding bevestigt tegelijkertijd uw wens om uw campagnebeloften aan Haïtiaans-Amerikanen niet te respecteren en de meedogenloosheid van uw regering om de gestopte Trump-regering na te lopen, die met een verhoogd vizier het corrupte en criminele PHTK-regime heeft ondersteund dat Haïti de afgelopen tien jaar systematisch heeft geruïneerd.

Mijnheer de president

Het Haïtiaanse volk eist een ‘abrupte breuk’, met integere mensen die deze breuk symboliseren en om de basis te leggen voor de economische, politieke, sociale en culturele verandering die iedereen in staat zal stellen om vanaf nu in een rechtvaardig en soeverein Haïti te leven. Wij willen geen humanitaire hulp of ontwikkelingshulp die ons omwikkelt, verre van daadwerkelijk ontwikkelt. We willen in de voetsporen blijven treden van de grondlegger van het Vaderland, Jean Jacques Dessalines, die bevestigde: “We hebben gedurfd vrij te zijn, durven we het zijn door onszelf en voor onszelf”. Het Haïtiaanse volk schreeuwt om zijn in beslag genomen onafhankelijkheid, zijn vrijheid om zijn leiders en zijn leiders voor zichzelf te kiezen, evenals de politieke, economische en sociale oriëntatie die aan hun land moet worden gegeven.

Mijnheer de president

Wij, de organisaties en persoonlijkheden die ondertekenen, eisen samen met het Haïtiaanse volk een einde van de verkapte Amerikaanse voogdij over Haïti door de overbodige herhaalde vernieuwing van mislukte, ongrondwettelijke, schadelijke, ongelukkige, cholera (MINUSTHA) VN-missies, verantwoordelijk voor de huidige gangsterisering van het land (BINUH), het einde van de Amerikaanse inmenging in Haïtiaanse binnenlandse aangelegenheden, een herdefiniëring van de relatie tussen uw land en Haïti. In dit perspectief eisen we de start van het proces van restitutie en herstel, zodat Haïti weer het modelland kan worden dat het was na de revolutie van 1804.

Aanvaardt, Mijnheer de President, de uitdrukking van ons respect.

Port-au-Prince, 28 oktober 2021

Haïtiaanse organisaties en persoonlijkheden:

1) Josué Mérilien / Konbit Oganizasyon Politik Sendikal ak Popilè yo (KONBIT)
2) Dominique St Eloi / Centrale Nationale des Ouvriers Haitiens (CNOHA)
3) Origène Louis / Konfederasyon Nasyonal Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen
4) David Oxygène / Mouvement de Liberté, d’Egalité des Haïtiens pour la Fraternité (MOLEGHAF)
5) Camille Chalmers/ Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)
6) Rigaud Velumat / Mouvman Revolisyonè Pou Liberasyon Mas yo (MORELIM) / Latibonit
7) Iswick THEOPHIN / NOU SE DORVAL
8) Jean Lavaud Frederick, Confederation Nationale des Educateurs/trices d’Haiti ( CNEH)
9) Samuel NESNER / Sosyete Kiltirèl Jèn Ayisyen (SOKIJA) – Nòdwès
10) Augustave Ilesson / Kòdinasyon Oganizasyon Peyizan Basenble (KOPBB)
11) David TILUS / Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE)
12) Jacques Charlemagne/Rezo Oganizasyon Zòn Lwès ( ROZO)
13) Jean Mary Janvier/Organisation des Révoltées Haitiens (ORHA)
14) Guy Robert Gourdet / Rassemblement pour la Formtion et pour une Orientation Novatrice (RAFON)
15) Patrick Hyppolite /Union Nationale des Normaliens/nes d’Haiti ( UNNOH)
16) Fritznel Clerveau / Association des Jeunes Leaders Progressistes Intégrés (AJLPI)
17) Louis Bernard Dor / Fòs Delma 32
18) Pierre Michel Chery/Gwoup RefleksyonFowòm Politik Sosyopwofesyonèl Pwogresis Ayisyen (GR-FPSPA)
19) Cilien Luxenat / Komite Mobilizasyon Lekòl Nòmal Siperyè
20) Dieunor Danier / Rezo Òganizasyon Bèlfontèn (RÒB)
21) Lainé Louis / Rezo Oganizasyon Marigo
22) Lessage Henry / Kòdinasyon Peyizan Mak- Kavayon (KPM)
23) Camito Sainclair / Respect des Ouvriers Haitiens de Manifacture (ROHAM)
24) Jean Samieux St-Fleur/ Pa Ret Chita Gade
25) Hugues-Kapè Mondésir / Platfòm Oganizasyon pou Ideyal Boisrond TONNERRE (P.O.I.B.T)
26) Francia Felix / Fanm Vanyan k ap Lite pou Sove Souvrènte Ayiti (FAVAPSSA)
27) Dr Yves Dorestal/ Professeur à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH)
28) Jacques Adler Jean-Pierre/ Poète, Journaliste
29) Kébert Bastien/Artiste engagé
30) Dr Schiler Louidor/ militant politique
31) Me Sonet Saint –Louis/ professeur à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH)
32) Armand Joseph Jules/ citoyen engagé
33) Dr Ilionor Louis, Doyen élu de la Faculté d’Ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti
34) Dr Georges Eddy Lucien/ Professeur à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH)
35) Mario Cotty / ESKANP

Latijns Amerikaanse en Caribische organisaties en persoonlijkheden

36) Henry Boisrolin / Comité Democratico Haitiano en Argentina
37) Juan Contreras / Coordinadora Simȯn Bolivar / Venezuela
38) Carlos Aznȧrez / Director del periȯdico Resumen Latinoamericano / Argentine
39) Roberto Perdia / abogado, dirigente de las organizaciones Libres-Rezistir y Luchar / Argentine
40) Norman Briski / actor, Frente Cultural Che Adelita / Argentine
41) Maria Torrellas / Documentalista / Argentine
42) Carina Peralta / Espacio de Género “Domitila Chungara” Red en Defensa Humanidad, Capitulo Argentina
43) Maribel Núñez / Solidaridad Dominicana Con Haiti
44) Manuel Salazar / Partido Comunista del Trabajo (PCT) / République Dominicaine
45) Juan Hubieres / Movimiento Rebelde (MR) République Dominicaine
46) Manuel Martinez / Agenda Solidaridad / République Dominicaine
47) Josee Aracena/Militancia Revolucionario Socialista, Republica Dominicana (MRS)
48) Narciso Isa Conde / Movimiento Caamañista (MC) République Dominicaine
49) Pedro José Ruiz/Ligua Revolucionaria Socialista (LRS)
50) Mȯnica Riet / Coord. Por la Autodeterminacion del pueblo Haitiano / Uruguay
51) Andrés Olivetti/ Coordinación Por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano/ Uruguay
52) Mirtha Guianze / Abogada, defensora de DDHH / Uruguay
53) Eduardo Rubio / Ex diputado de la Republica por Unidad Popular / Uruguay
54) Maria de los Ȧngeles Balparda, Radio Centenario cx36 / Uruguay
55) Jorge Ramada, Ingeniero Quimica, militante sindical / Uruguay
56) Daniel Gatti, periodista / Uruguay
57) Jorge Daniel Diaz Fernȧndez / periodista, director de Radio La Zurda de Uruguay

Europese en Noordamerikaanse organisaties en persoonlijkheden

58) Modeline Michaud / Fédération de la Diaspora Haïtienne d’Europe
59) Sem Supre / Mouvement des Haitien.e.s de France pour le Respect de la Constitution
60) Jhonny Estor / Renaissance-Haiti, USA
61) Renel Exantus/Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’Occupation ((REHMONCO)
62) Robert Ismaël et Antonio Artuso/Cercle Jacques Roumain, Montréal
63) Alain St Victor et Célia Romulus/Coalition Haïtienne au Canada contre la Dictature en Haïti(CHCDH)
64) David Turpin/ Anti-War Comminitees in Solidarity with the Struggles for Self-Determination, USA

Voor authentificatie

Josué MERILIEN (merilien2001@yahoo.fr) / KONBIT
David OXYGENE (moleghaf17@yahoo.fr) / MOLEGHAF
Henry BOISROLIN (ghlevasseur52@yahoo.com.ar) /Comité Democratico Haitiano en Argentina
Camille CHALMERS (camillecha@yahoo.fr) / PAPDA